Boetes voor gemeenten die spreidingsplan niet naleven
Tijdelijk asielcentrum Parelstrand in Lommel kan binnenkort de deuren sluiten. Foto: Belga

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de spreiding van 5.000 asielzoekers over alle Belgische gemeenten. Wie nu al dubbel zoveel asielzoekers opvangt als het gemiddelde, wordt vrijgesteld.

Op 1 mei weet elke Belgische gemeente hoeveel asielzoekers ze zal moeten opvangen in het kader van het spreidingsplan. Nadien krijgen de gemeenten zes of zeven maanden de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Daarna vindt de spreiding plaats in schijven.

Alleen een negatief advies van de Raad van State kan nog roet in het eten gooien.

Het aantal asielzoekers dat elke gemeente moet opvangen, zal in de lijn liggen van het indicatief cijfer dat de regering in december al communiceerde. Gemiddeld genomen zal het om zo'n 10 asielzoekers per gemeente gaan. 'Dat geldt per persoon, dus een gezin van vier is al direct vier plaatsen', aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'In die zin is dat bijzonder redelijk.'

Alle Belgische gemeenten moeten in principe mee in het bad, maar zij die bij ingang van het plan - op 1 mei - al twee keer zoveel asielzoekers opvangen als het nationale gemiddelde, krijgen een vrijstelling. Eerder was gezegd dat dit pas bij drie keer zoveel het geval zou zijn.

Sanctie

Gemeenten die er niet in slagen het gevraagde aantal plaatsen tijdig open te stellen, moeten een soort dwangsom betalen van zowat 75 euro per dag, per plaats die niet is gerealiseerd. Tenzij de bewuste gemeente kan aantonen dat ze 'echt alles' geprobeerd heeft, dan kan ze aanspraak doen op extra tijd.

De verdeling blijft gebaseerd op de parameters die eerder al aangekondigd waren. Bevolkingsaantal telt voor 35 procent, het totaal netto-belastbaar inkomen voor 20 procent, het aantal opvangplaatsen in de gemeente voor 30 procent en het aantal leefloners voor 15 procent.

Francken bevestigde dat bij ingang van het spreidingsplan de noodopvangcentra in Lommel en Mol zeker hun deuren sluiten. Hoeveel andere asielcentra dat ook zullen kunnen, hangt af van hoe de instroom de komende maanden evolueert.

'Groter draagvlak'

De CD&V-Kamerfractie zegt in een reactie tevreden te zijn over het akkoord. Volgens de christendemocraten zal de spreiding van kinderen over de scholen hun integratie, en die van hun ouders bevorderen. Ze verwachten ook dat het draagvlak bij de bevolking groter is voor veel kleine initiatieven dan voor een grootschalig centrum waar honderden mensen terechtkunnen.