De Croo: ‘11.11.11 vroeg zelf om belastingvrijstelling in Congo’
Alexander De Croo. Foto: Photo News

Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks samen minstens 35 miljoen euro aan fiscale inkomsten mis door hun ‘onevenwichtige’ belastingverdragen met België. Dat stelt 11.11.11. ‘Klopt niet,’ zegt minister Alexander De Croo (Open VLD), ‘ze zorgen net voor duurzame vooruitgang.’

België heeft met 92 landen een verdrag afgesloten dat regelt hoeveel belastingen onze fiscus en zijn buitenlandse tegenpartij elk mogen heffen op kapitaaltransfers tussen de landen. Daardoor wil men vermijden dat die transacties twee keer belast worden.

Maar volgens de ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 dwingen die verdragen veel ontwikkelingslanden om serieuze fiscale kortingen toe te kennen op de dividenden, interesten en royalties die Belgische dochterbedrijven doorstorten naar België, terwijl omgekeerd die landen amper activiteiten hebben in ons land. 11.11.11 spreekt daarom van onevenwichtige verdragen, waar ontwikkelingslanden – vaak met een minder slagkrachtige fiscus ­– weinig voordeel uit halen.

Concreet heeft de ngo de 41 belastingverdragen bekeken die België heeft afgesloten met ontwikkelingslanden. 28 daarvan legden expliciet lagere belastingtarieven vast dan deze die de lokale fiscus normaal zou hanteren. 

Volgens Bogdan Van den Berghe van 11.11.11 is er ook geen bewijs dat de verdragen ontwikkelingslanden helpen in het aantrekken van investeringen. De conclusie: ‘Onze verdragen zijn steeds in het nadeel van het ontwikkelingsland en in het voordeel van onze bedrijven.’

De Croo: ‘11.11.11 vergist zich’

‘11.11.11 vergist zich’, stelt minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo in een reactie aan ‘De Ochtend’ op Radio 1. ‘Die belastingverdragen zijn net een goede zaak. Ontwikkelingslanden kunnen enkel op een duurzame manier vooruitgaan door stabiele groei en handel.

‘Daarvoor moet een duidelijk investeringskader geschept worden voor de bedrijven’, aldus De Croo. ‘Zonder die belastingverdragen zou er totale willekeur gelden bij internationale handel.’

De minister verwijt 11.11.11 bovendien ‘tweeslachtigheid’. ‘De organisatie heeft ons zelf gevraagd om een belastingvrijstelling te krijgen in Congo.’ Het verwijt van Vanden Berghe, als zou ontwikkelingshulp gebruikt worden als hefboom voor beter belastingafspraken, noemt De Croo ‘compleet van de pot gerukt’. ‘Die verdragen worden onderhandeld door de minister van Financiën, daar heeft ontwikkelingssamenwerking niets mee te maken.’

11.11.11: 'De Croo vergist zich'

Bij 11.11.11 ontkennen ze die tweeslachtigheid. 'Wij hebben die vraag om belastingvrijstelling in Congo niet zelf gevraagd', zegt woorvoerder Hendrik Van Poel. 'Dat is een vraag van de federatie van ngo's. Bovendien is het geen vraag om een vrijstelling, maar om een gelijke behandeling. Vroeger moesten Belgen die in Congo werken enkel daar belastingen betalen, maar door een nieuw belastingsverdrag met Congo krijgen ze nu ook in België een aanslagbrief. Medewerkers van de Belgische ontwikkelingsdiensten hebben wél een vrijstelling. De ngo-federatie vraagt nu enkel dezelfde behandeling voor ngo-medewerkers.'

'En dat ontwikkelingshulp wordt gebruikt om kortingen te bedingen, hebben wij nooit beweerd.'