Fusie Iminds en Imec is rond
Luc Van den hove (Imec) en Danny Goderis (iMinds) Foto: rr

De Vlaamse onderzoeksinstellingen iMinds en Imec gaan samen. De raden van bestuur hebben daar donderdag mee ingestemd. Sectororganisatie Agoria is wel kritisch.

In een toelichting melden Imec en iMinds dat ‘de krachtenbundeling zal resulteren in een hightech onderzoekscentrum van wereldklasse voor de digitale economie.’

iMinds is een speler die zich vooral toelegt op software. Het begeleidt ook een groot aantal startups. Imed heeft daarentegen naam gemaakt op hardwarevlak. Die vakgebieden komen uiteraard vaak samen, zoals bij onderzoek naar ‘het internet der dingen’.

De fusie moet de technologie- en systeemexpertise van 2.500 Imec-onderzoekers uit 70 landen combineren met de digitale knowhow van een duizendtal iMinds-onderzoekers. De bedoeling is om tegen eind 2016 als één organisatie te opereren.

Eigenheid

De jongste maanden werd duidelijk dat de twee zouden samengaan. Vooral binnen de politiek en bij Imec zijn veel voorstanders van dit scenario. Bij iMinds is er wel iets meer terughoudendheid. Een deel van het personeel vreest dat de instelling zijn eigenheid zal verliezen.

De top van beide bedrijven roemt alvast de voordelen. ‘De nood aan totaaloplossingen die hardware en software combineren groeit. Alleen door intense interactie tussen beide werelden kunnen optimale innovatieve producten ontwikkeld worden voor de digitale economie van morgen’, zegt Luc Van den hove, CEO van Imec. Danny Goderis, zijn tegenhanger bij iMinds wijst op de bredere impact voor de Vlaamse economie. ‘De fusie tussen imec en iMinds is het antwoord van Vlaanderen op die versnelde digitalisering. Onze ambitie is duidelijk: we brengen meer dan 3500 toponderzoekers uit meer dan 70 landen samen met een ecosysteem van Vlaamse bedrijven en starters, waardoor we onze economische en maatschappelijke impact aanzienlijk verhogen.’

‘Sluitende garanties’

Agoria, de branchevereniging van de Vlaamse technologiesector, reageert iets afwachtender. ‘De eventuele fusie mag er niet toe leiden dat de unieke positie die iMinds had opgebouwd in het Vlaamse innovatielandschap verloren gaat,’ zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. ‘Het moet integendeel de aanleiding zijn om het toepassingsgericht onderzoek van Imec beter te laten aansluiten op de sterktes van de Vlaamse industrie, zonder natuurlijk de internationale reputatie van Imec te verzwakken.’

De Pril vraagt dan ook ‘sluitende garanties’ dat de fusie een meerwaarde oplevert voor de Vlaamse technologiebedrijven. ‘De combinatie van krachten via een fusie moet een kennishefboom realiseren voor onze bedrijven.’