‘Huizenkopers worden erin geluisd met lagere rente’
Een dure brandverzekering kan een lening een pak minder interessant maken. Foto: BELGAIMAGE

Wie een woonlening sluit tegen een lage rente, maar tegelijk toezegt om een brand- of schuldsaldoverzekering te sluiten bij dezelfde bank, wordt er eigenlijk ingeluisd. De consument hangt immers voor lange tijd vast aan een verzekering waarvan het tarief jaarlijks kan worden herzien. Daarvoor waarschuwt de FVF, de sectororganisatie voor de verzekeringsmakelaars.

Dat uitgerekend die organisatie liever geen koppeling ziet, is uiteraard niet verbazend. De makelaars zetten immers in op goedkope verzekeringen, en wie met de bank een akkoord aangaat om gedurende de hele looptijd van de hypotheeklening bij dezelfde verzekeraar te blijven, kan immers niet bij die makelaars terecht.

Maar het probleem op zich is ondertussen wel al bekend. Vaak bieden banken een vorm van koppelverkoop aan. Dat komt erop neer dat er een lager rentetarief is voor wie een brandverzekering en/of een schuldsaldoverzekering bij dezelfde instelling te sluiten. In de praktijk gaat het vaak om 0,2 of 0,25 procent voor een brandverzekering, of 0,1 procent bij een schuldsaldoverzekering. Een totaal voordeel van 0,35 procent dus.

Maar in ruil daarvoor geeft de klant dan wel de controle over zijn verzekering op. Volgens de FVF gaat het in de praktijk dan ook om ‘wurgcontracten’. ‘Consumenten hangen 20 tot 30 jaar vast aan een voor hen vaak nadelig contract’, zo stelt de organisatie. ‘Het tarief van de verzekering kan jaarlijks verhoogd worden, zonder dat de consument zijn verzekering kan opzeggen, want dan wordt hij geconfronteerd met een hogere rentevoet’, aldus directeur Kelly Schamphelaere.

Het voordeel van die lagere rentevoet compenseert dus niet altijd de kost van een duurdere verzekering.

Een praktisch voorbeeld: wie 150.000 euro leent tegen 2,6 procent, betaalt per maand 799,94 euro af. Als diezelfde persoon elders een verzekering sluit, zou die mogelijks 2,95 procent rente betalen, wat dan op een afbetaling van 825,22 euro komt. Op jaarbasis maakt dat een verschil van 300 euro. Maar als daar tegenover staat dat de brandverzekering na verloop van een paar jaar 300 euro duurder wordt dan bij een concurrerende verzekeraar, dan is de lener dus eigenlijk minder goed af.