Stages jonge werklozen in Brussel ook voor wie geen recht heeft op uitkering
Foto: BELGA

Voortaan kunnen alle Brusselse werklozen jonger dan 30 jaar die bij Actiris ingeschreven zijn een bedrijfsstage volgen, ook al hebben ze geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Brussels minister van Tewerkstelling Didier Gosuin heeft 7,6 miljoen euro ingeschreven om de jongere een stageuitkering te geven. De stagegever dient een vergoeding van 200 euro aan de stagiair storten. Dat staat in een ordonnantie, die een juridische grondslag moet geven aan alle stages en opleidingen waarvoor het gewest uitkeringen verstrekt, en die vrijdag wellicht door het Brussels Parlement zal worden goedgekeurd.

Minister Gosuin benadrukte dat de bedrijven de stagiairs niet kunnen beschouwen als goedkope arbeidskrachten. Ze moeten immers een begeleidingsplan opstellen en de nodige omkadering van de stagiair voorzien.

‘De doelstelling van de ordonnantie is meer jonge Brusselaars de mogelijkheid te geven een bezoldigde stage in een bedrijf te doen en, zoals afgesproken de gewestelijke beleidsverklaring, 2.000 stages per jaar aan te bieden’, zei Didier Gosuin. Dat moet lukken aangezien er vandaag reeds 1.600 zijn, voegde hij eraan toe.

800 euro

De stagevergoeding kan niet worden gecumuleerd met een werkloosheidsuitkering of inschakelingsvergoeding. Maar wanneer de stagevergoeding hoger is dan de andere uitkeringen past het gewest het verschil bij. De vergoeding die door de stagegever aan de stagiair wordt doorgestort bedraagt 200 euro in de maand, zo zei Gosuin donderdag bij de voorstelling van de ordonnantie in het bedrijf Panadas Factory in Anderlecht, dat een aantal stagiairs opleidt.

In totaal kan de stagiair rekenen op een maandelijks bedrag van zowat 800 euro. De stage kan tussen één en zes maanden duren, en een stagegever die het begeleidingsplan niet respecteert kan één tot vijf jaar worden uitgesloten van stages.

Directeur-generaal van Actiris, Grégor Chapelle, verwees naar een onderzoek dat bewijst dat een jongere de helft meer kans heeft op een job na een stage. Zo had 64 procent van de stagiairs een jaar na het einde van de stage werk, terwijl dat slecht 45 procent was bij de jongeren uit een controlegroep met hetzelfde profiel die geen stage liepen.

Chapelle merkte nog op dat sinds april ‘15 de stagebegeleiding versterkt is, wat de cijfers in de toekomst nog positiever moeten maken. De Actiris-baas herhaalde ook zijn oproep naar de meer dan 33.000 Brusselse ondernemers die vandaag geen stage aanbieden, om mee in het systeem te stappen.