‘Mensen in armoede niet langer laten inleveren’
Foto: Photo News

Het samenwerkingsverband Decenniumdoelen 2017 vreest dat de armoede in ons land structureel zal stijgen als de regeringen onvoldoende sociale correcties doorvoeren. De regeringen moeten hun beleid bijsturen, vindt voorzitter Jos Geysels.

Decenniumdoelen 2017, een groepering van sociale organisaties, ziekenfondsen en vakbonden, berekende eerder al dat de armste gezinnen tot 528 euro per jaar minder zullen krijgen door de regeringsmaatregelen.

‘Voor mensen met een gemiddeld inkomen mag 50 euro extra per maand relatief lijken, maar dat is het niet voor wie een loon heeft tussen de 800 en 1.100 euro’, zegt voorzitter Jos Geysels. ‘We moeten werken aan de strijd tegen, en niet de verdieping van de armoede.’

Armoede

Vorig jaar hadden de regeringen tijd gevraagd om de sociale correcties door te voeren, maar Decenniumdoelen 2017 ziet in de cijfers weinig sociale correcties. ‘Als je die retoriek wil volhouden, dan moet je keuzes maken en stoppen met deze mensen nog te laten inleveren’, zegt Geysels op Radio 1.

Hij vreest dat ons land naar een structurele stijging van de armoede afstevent, in plaats van een daling.

Inleveren

Het samenwerkingsplatform onderscheidde voor hun onderzoek elf gezinstypes: slechts een van die elf gezinstypes, de alleenstaanden met een kind die voltijds aan een minimumloon werkt, gaat erop vooruit. De anderen moeten allemaal inleveren, tot 110 euro per maand.

De armoedebestrijdingsorganisatie deed voor haar onderzoek een beroep op informatie uit officiële bronnen, en onderzocht enkel maatregelen die voor heel Vlaanderen of België gelden. De verhoging van het tarief voor openbaar vervoer of de besparingen in onderwijs werden niet in aanmerking genomen.

De sociale correctie op de waterfactuur voor leefloners werd wel in aanmerking genomen. ‘Dat had een positieve impact, maar we vragen ons af waarom eenzelfde sociale correctie niet kan voor de elektriciteitsfactuur’, zegt Geysels. Ook de taxshift speelde een positieve rol, maar enkel voor de werkrijke gezinnen.