Het paleis vervlaamst
Foto: Photo News

Van de twintig medewerkers van koning Filip zijn 12 Nederlandstalig en 8 Franstalig. Dat meldt Le Soir. Volgens de krant bewijst het dat het hof al lang niet meer zo francofoon is als weleer.

Ook als Le Soir enkel de meest naaste medewerkers van de koning en de koningin telt, dan ‘wint’ Vlaanderen met 4-3.

Niet meteen een succes

De vervlaamsing van het hof is al een tijdje bezig. Wijlen koning Boudewijn besefte in de jaren zeventig dat een koning van België adviseurs uit beide landsdelen moest hebben. Niet dat dat meteen een succes was: alle kabinetschefs van Boudewijn waren Franstaligen.

Ook koning Albert besefte dat het hof, wou het de 21ste eeuw overleven, het noorden van het land niet mocht verliezen. Toch bleven de Franstaligen in de meerderheid. De stand was aanvankelijk 10-5 in het voordeel van de Franstaligen, aldus Le Soir. Maar dat evolueerde tijdens zijn koningschap. Op het einde was het 4-4 als we enkel naar de belangrijkste adviseurs kijken. Maar, eerlijk is eerlijk, van de top-5 waren nog steeds drie Franstalig tegen 2 Nederlandstalig.

Prinses Elisabeth

De echte verandering kwam er dus onder koning Filip, waardoor de Vlamingen nu in de meerderheid zijn. Ook de absolute topman is trouwens een Vlaming. Koning Filip benoemde destijds de Vlaming Frans Van Daele tot kabinetschef in plaats van de afscheidnemende Van Ypersele.

Dat prinses Elisabeth, de eerste in lijn om haar vader op te volgen, beter Nederlands praat dan Frans, is dus geen toeval, besluit de krant.