Inspectierapport Accent: ‘Verlof en smartphone nooit expliciet beloofd’
minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Foto: Photo News

De sociale inspectie heeft vastgesteld dat Accent Jobs de wettelijke verplichtingen over de sociale verkiezingen naleeft. Dat staat te lezen in een mededeling van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Die vindt wel dat Accent haar medewerkers de indruk gaf zo’n verkiezingen te ontmoedigen.

Accent Jobs heeft de wettelijke procedure voor de sociale verkiezingen 2016 opgestart, meldde de inspectie aan Peeters. Die had gisteren een inspectie bevolen, nadat het bedrijf zijn werknemers had opgeroepen om niet deel te nemen aan de sociale verkiezingen. Het liet daarbij ook uitschijnen dat wanneer er geen verkiezingen georganiseerd moesten worden en dus geen ondernemingsraad kwam, iedereen een extra dag vakantie en een smartphone zou ontvangen.

Het inspectieverslag meldt nu echter dat er ‘nooit expliciet’ werd gecommuniceerd ‘dat voordelen (smartphone en extra verlofdag) niet zouden worden toegekend als werknemers zich kandidaat zouden stellen voor sociale verkiezingen’.

‘Toch hebben uitspraken door Accent in de media de indruk gewekt dat het niet plaatsvinden van sociale verkiezingen zou kunnen vertaald worden naar een voordeel aan de werknemers wat een ontmoediging zou betekenen van sociale verkiezingen’, vindt Peeters.

‘Sociaal overleg aan de hand van verkiezingen is een waardevol middel om een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemers te bewerken’, besluit de minister.