De Belgische schatkist kan elk jaar met 3 tot 5 miljoen euro gespijsd worden als parketten de databank van Financiën zouden kunnen raadplegen. Dan zouden procureurs kunnen zien welke verkeerszondaars voor de politierechter nog uitstaande boetes hebben, bepleit procureur Filiep Jodts uit Veurne. 'Dat zou logisch zijn', reageert staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open VLD)

Wanneer verkeersovertreders in Veurne vragen om een milde straf, wordt eerst gekeken of ze nog boetes hebben openstaan. Is dat zo, moeten ze eerst betalen vooraleer een alternatieve sanctie kan worden overwogen. De ‘voor wat, hoort wat’-aanpak werkt, zegt procureur Jodts in Het Laatste Nieuws en De Morgen. Vorig jaar kon zo al voor 33.000 euro aan boetes geïnd worden.

Alleen verloopt de procedure moeilijk, omdat parketten zelf niet rechtstreeks kunnen kijken of een beklaagde nog een openstaande schuld heeft. Daarvoor moet eerst de ontvanger van penale boetes ingeschakeld worden.

'Efficiënte overheid' 

De procureur pleit er dan ook voor om Justitie inzage te geven in die uitstaande boetes. Zo zou zeker een deel van de 300 miljoen aan niet-betaalde boetes gerecupereerd kunnen worden. 'En het interessante is dat je er amper moeite voor moet doen', luidt het.

'Het zou logisch zijn dat men bekijkt of reeds uitgesproken boetes betaald zijn', vindt Tommelein. 'Dat is een vorm van efficiënte overheid en effectieve uitvoering van straffen.' Voor de privacy zijn er dus weinig problemen. De bevoegde commissie moet wel een machtiging geven en bepalen op welke manier en met welke beveiliging de gegevens worden gedeeld.