'Logopedie moet minder duur worden'
Foto: Sebastian Steveniers
De Vlaamse Vereniging voor Logepedisten en de ziekenfondsen zitten vandaag rond de tafel voor een nieuwe overeenkomst over de terugbetaling van logopedische verstrekkingen. 'Door de kostprijs en de huidige terugbetalingsregeling is logopedie iets van de midden- en de rijkere klasse geworden.'

Het water tussen de verschillende ziekenfondsen en de Vlaamse en Franstalige Vereniging voor Logopedisten lijkt diep. De ziekteverzekering (Riziv) legde aan de betrokken partijen een ontwerp van overeenkomst voor waarover ze uiterlijk vandaag hun standpunt moeten geven.

De Vlamingen keuren het in ieder geval af. Vooral de moeilijke terugbetaling is een pijnpunt. ‘We vragen aan de ziekenfondsen of dit eenvoudiger kan', aldus VVL-woordvoerder Piet Ceuppens. Daarnaast vragen de logopedisten ook om de terugbetaling niet te beperken in de tijd.

Al liggen er ook vragen voor de logopedisten zelf op de onderhandelingstafel, zoals het loon van 44 euro per uur dat na jaren stof vergaren wel wat omhoog mag. De verenigingen voor logopedisten vangen tot dusver bot. ‘Bij sommige ziekenfondsen maakt logopedie deel uit van de aanvullende verzekering die ze zo natuurlijk beter kunnen promoten’, zegt Ceuppens.

'Door de kostprijs en de huidige terugbetalingsregeling is logopedie iets van de midden- en de rijkere klasse geworden. Dat kan niet de bedoeling zijn', stelt Stefan Grielens, algemeen directeur van de Vrij-CLB koepel (Centra voor Leerlingenbegeleiding).

Al begrijpt hij ook dat ziekenfondsen en de ziekteverzekering de terugbetaling niet meteen willen uitbreiden of een verhoging van het honoraria toestaan in het licht van overconsumptie: in ruim vijftien jaar is het aantal terugbetalingen voor logopedie bijna met de helft gestegen.

De ziekenfondsen zelf geven voorlopig geen commentaar en wachten het overleg af.