Lagere Turteltaks verdeelt Vlaamse regering
Foto: Belga
De Vlaamse energieheffing of ‘Turteltaks’ verlagen is geen prioriteit, vindt CD&V. Het halen van de Europese 2020-doelstellingen op vlak van groene stroom is dat wél.

German Pellets, het Duitse bedrijf dat in Langerlo (Genk) groene stroom wilde opwekken uit biomassa, heeft gisteren bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. Gevolg is dat het project allicht niet doorgaat, en de toegezegde Vlaamse subsidie ter waarde van 2 miljard euro niet zal moeten worden uitbetaald. Er is een waterkans dat de curator nog een overnemer vindt, maar zo niet zal de weggevallen ‘oversubsidiëring’ doorgerekend worden aan de Vlaamse gezinnen en bedrijven, in hun voordeel. Dat bevestigt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Maar alvast CD&V vindt dat de minister andere prioriteiten moet stellen: het (waarschijnlijk) wegvallen van de biomassacentrale heeft een zeer grote impact op de Vlaamse groene productie, en dus op het traject dat is uitgezet om de Europese 2020-doelstellingen te halen. Vlaanderen moet tegen dan zo’n 10,5 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen, in 2014 zaten we slechts aan 5,5 procent.

'Eerst alternatieven vinden'

‘Om het gat van Langerlo dicht te rijden, zouden we drie keer zoveel zonne-energie moeten produceren als vandaag’, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). ‘Dat is niet haalbaar op minder dan vier jaar tijd. Als we de doelstellingen niét halen, kan Europa een jaarlijkse boete van ruim 8 miljoen euro en een dwangsom van 70 à 75 miljoen euro opleggen per jaar dat we onder de norm zitten. Vlaanderen moet dus éérst alternatieven vinden en desnoods rechten overkopen van andere landen.’

Zijn N-VA-collega Andries Gyffroy vreest dat de 2020-doelstellingen in de praktijk sowieso niet meer haalbaar zijn. ‘De boete ligt een pak lager dan de jaarlijkse subsidie die we erin gepompt zouden hebben (zo’n 85 miljoen tegenover 200 miljoen euro), maar het imagoverlies is natuurlijk iets anders.’

Gyffroy pleit voor een langetermijnvisie waarin verschillende hernieuwbare energiebronnen een duidelijke plaats krijgen. Een mening die ook door oppositiepartijen SP.A en Groen gedeeld wordt. ‘Het is hoog tijd dat de minister de transitie maakt naar groene energie.’ Volgens Groen kan dat parallel lopen met het simpelweg afschaffen van de Turteltaks, maar geen haar op Turtelbooms hoofd dat daaraan denkt. ‘Ik houd mij aan mijn belofte’, laat ze weten.

'Gedeelde verantwoordelijkheid'

Een verlaging van de taks hoeft volgens de liberale minister het halen van de Europese doelstellingen niét in de weg te staan. ‘Het is loud and clear de bedoeling om de norm te halen, we zijn al een hele tijd bezig met het zoeken naar alternatieven. Dát is de reden waarom ik van bij het begin duidelijk gekozen heb voor zon en wind, en niet voor het oversubsidiëren van biomassa zoals mijn voorgangster Freya Van den Bossche (SP.A).’

De SP.A spreekt van een ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ en wijst erop dat de beslissing destijds genomen is in de veronderstelling dat de kernreactoren snel zouden sluiten.