Koopkracht Belgische gezinnen staat onder druk
Foto: Photo News

De daling van de olieprijzen is niet langer voldoende om de lage loongroei in ons land te compenseren. Daardoor bestaat de kans dat de koopkracht van de Belgische huishoudens daalt.

Dat blijkt de uit de vooruitzichten van de Europese Commissie. De groeiverwachting voor ons land blijft wel stabiel: een groei van 1,3 procent in 2016 net als vorig jaar en 1,7 procent groei van het bbp in 2017.

Koopkracht

De Commissie waarschuwt wel dat de koopkracht van de gezinnen onder druk staat van tegengestelde krachten. ‘Dalende olieprijzen en verlagingen van de personenbelastingen, die vorig jaar de koopkracht ondersteunden, worden meer en meer overschaduwd door een lage aangroei van de lonen en stijgingen van de indirecte belastingen en elektriciteitsprijzen, die ook de inflatie doen stijgen’, zo staat in het rapport.

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht de Commissie wel dat de gemiddelde lonen zullen toenemen, doordat er een nieuwe indexering op komst is. Ook de toename van het aantal jobs zou de consumptie wel een duwtje in de rug kunnen geven. Daardoor zouden huishoudens dit jaar zo’n 0,9 procent meer kunnen uitgeven. Volgende jaar zou er een verdere stijging mogelijk zijn.

Tijdelijke terugval

Volgens de Commissie ondergaat de Belgische economie momenteel waarschijnlijk een tijdelijke terugval van het trage economische herstel. De economische groei vertraagde wat in de tweede helft van 2015, klinkt het, voornamelijk door een zwakkere consumptie van de gezinnen. Dat had deels te maken met het milde weer, maar ook met het terreuralarm in de nasleep van de aanslagen in Parijs.

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) stelt dat die consumptie aanwakkeren dan ook prioriteit is. 'Dit toont aan dat we in eerste instantie moeten focussen op een versterking van de koopkracht en de vraagzijde. Een niet-doelgerichte verdere verbetering van de competitiviteit zou op dit moment namelijk een te beperkt effect genereren.' De consumptie zal ook in de tweede jaarhelft aanwakkeren door de indexering,

Begrotingstekort

De Commissie rekent voor dit jaar op een Belgisch begrotingstekort van 2,8 procent en 2,4 procent in 2017. Voor vorig jaar was er een tekort van 2,9 procent, of een structureel tekort van 2,7 procent.

Minister Peeters onthoudt dat ook volgens die cijfers België onder de drempel van 3 procent begrotingstekort blijft. 'De Europese Commissie waarschuwt echter tegelijk dat de financiering van de taxshift en de begroting goed moet worden gemonitord.”'