De vluchtelingen uit Syrië en Irak moeten na de oorlog terug naar hun land. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd op een partijbijeenkomst.

Duitsland moet de vluchtelingen uit Syrië en Irak duidelijk maken dat ze naar hun land van herkomst moeten terugkeren zodra de vrede is teruggekeerd. ‘Het is een tijdelijke status. We verwachten dat ze, eens er vrede is, terugkeren met alle kennis die ze hier hebben opgebouwd’, zei Merkel tijdens een partijbijeenkomst van de CDU in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

De kanselier stelde dat de bescherming die vluchtelingen nu bij voorrang krijgen volgens de Conventie van Genève, op drie jaar begrensd is. Bij alles wat op het vlak van integratie te doen is, moet de betrokkenen ook duidelijk worden gemaakt dat het om een tijdelijke verblijfsstatus gaat, luidde het. Merkel herinnerde eraan dat na het einde van de burgeroorlog in Joegoslavië in de jaren 90 zeventig procent van de vluchtelingen naar de heimat terugkeerde.

Duitsland verwelkomde vorig jaar meer dan één miljoen vluchtelingen, maar Merkel komt de laatste tijd steeds meer onder druk te staan voor haar soepele asielbeleid, ook binnen haar eigen partij. 

Akkoord

Donderdag had de regering-Merkel een asielakkoord bereikt met maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Zo mogen vluchtelingen die geen onmiddellijk persoonlijk gevaar lopen, pas na twee jaar hun familie laten overkomen.

Duitsland gaat ook de lijst met ‘veilige herkomstlanden’, waar vluchtelingen terug naartoe gestuurd mogen worden, uitbreiden. Daarop komen nu ook Marokko, Algerije en Tunesië, zodat asielaanvragers uit die landen sneller teruggestuurd kunnen worden.

Van een bovengrens voor het aantal migranten is evenwel geen sprake.