Vrouwelijke onderzoekers minder kans op toekenning doctoraatsbeurs
Foto: idh
Vlaams parlementslid Katia Segers (Sp.a) heeft vastgesteld dat vrouwen minder kans hebben op een doctoraatsbeurs dan mannen. 'Een man die een aanvraag indient voor een beurs heeft 30,8 procent kans om die te krijgen, terwijl een vrouw slechts 27,7 procent kans heeft', zegt ze. Dat meldt DeRedactie.

Vlaams parlementslid Katia Segers verzamelde 6.500 aanvragen voor doctoraatsbeurzen van de laatste 10 jaar. Uit haar onderzoek kon ze opmaken dat vrouwelijke onderzoekers minder kans hebben op toekenning van een doctoraatsbeurs dan hun mannelijke collega's. 'Er zijn vandaag meer vrouwelijke masterstudenten dan mannelijke. Hun studieresultaten zijn ook beter en toch hebben de vrouwelijke studenten minder kans op toekenning van een doctoraatsbeurs door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek', klinkt het. 

Uit haar onderzoek blijkt dat een man 30,8 procent kans heeft op een beurs als hij een aanvraag indient, terwijl dat percentage bij vrouwen op 27,7 procent ligt. 'Dat is niet eerlijk. De beurzen moeten toegekend worden op basis van de prestaties, niet op basis van geslacht', luidt het in het artikel op DeRedactie. 

Ook werd duidelijk dat het de ongelijkheid groter wordt wanneer het aantal toegekende mandaten kleiner wordt. 'De kans op een beurs is de voorbije 10 jaar met de helft afgenomen', zegt ze. 

Nederland

Ook in Nederland werd een geljikaardig onderzoek uitgevoerd, door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De resultaten die daaruit voortkwamen, bleken vergeljikbaar te zijn met de Belgische resultaten. Ook daar zouden verschillen van 3 tot 4 procent naar boven komen. 'Aan de top blijven op die manier maar 10 procent vrouwen over', zegt Segers.

Een verschillende subjectieve beoordeling van de competentie van mannen en vrouwen, een onvoldoende genderneutraal taalgebruik in de selectieprocedure en een te laag aandeel vrouwen in de beoordelingscommissies, dat zijn drie verklaringen die het Nederlands onderzoek naar voor schuift. 

Segers maakt zich zorgen over het aantal vrouwen in de commissie. Zo stelt ze dat er ongeveer één derde vrouwen in zetelen, terwijl dat de helft zou moeten zijn. Volgens Segers komen we zo in een vicieuze cirkel terecht. 'Om in zo'n commissie te zetelen, moet je verschillende publicaties en onderzoeken op je naam hebben. Dat is nu net zo moeilijk voor vrouwen', zegt ze. 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) meldt dat hij samen met het FWO de beoordelingsprocedures wil doorlichten, aldus DeRedactie.