Minder jongeren gepest op school
Foto: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Het aantal leerlingen dat het slachtoffer is geweest van pesten, is in vier jaar met een vijfde gedaald. Ook het aantal hardleerse pesters daalde. Een gunstige evolutie, vindt pestexpert Gie Deboutte.

‘We zitten op het goede spoor. Laten we zo voortdoen.’ Pestexpert Gie Deboutte van de Antwerpse universiteit is opgelucht dat na jaren van onheilspellende berichten over pesten er een gunstige evolutie valt op te tekenen.

In 2014 werd 19,3 procent van de Vlaamse leerlingen minstens één keer in twee maanden tijd gepest. Vier jaar eerder was dat nog 24,5 procent. En ook het aantal leerlingen dat systematisch pest, tot enkele keren per week, daalde met dertig procent.

De cijfers komen uit een grootschalige bevraging bij 9.566 leerlingen, van het vijfde leerjaar basisonderwijs tot het laatste jaar van het middelbaar. De enquête maakt deel uit vaneen internationale studie in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie, die bij ons werd uitgevoerd door de UGent. Om de vier jaar wordt via die studie gepeild naar de gezondheid van jongeren in 44 landen.

Taboe doorbroken

De cijfers zijn volgens Gie ­Deboutte voor het eerst in lange tijd positief omdat pesten niet langer een taboe is. ‘De jongste jaren wordt er veel meer over gepraat in gezinnen en ook in de klas. Scholen schuiven de problematiek ­bovendien prominenter naar voren in hun beleid. De vele campagnes en sensibiliseringsacties tegen pesten lijken ­eindelijk hun vruchten af te werpen.’

Het is opvallend dat het aantal systematische pesters daalde, terwijl het aantal zwaar gepeste slachtoffers even hoog bleef. ‘Net voor die groep moeten we extra aandacht hebben. Die jongeren lopen het risico om op lange termijn schade te ondervinden’, aldus Deboutte.

‘We moeten de pesters ontmoedigen via preventieprogramma’s die omstanders ertoe aanzetten om tussenbeide te komen en het slachtoffer te helpen’, besluit de expert.