We mogen ons niet laten intimideren of tegen elkaar laten opzetten. Dat zegt koning Filip in zijn jaarlijkse kerstboodschap, die dit jaar volledig in het teken staat van de terreurdreiging. De vorst heeft er vertrouwen in dat onze samenleving de uitdagingen aan zal kunnen.

De koning geeft aan ‘diep geschokt’ te zijn door de aanslagen in Parijs, ‘ook in het besef dat het gevaar nog niet is geweken’. Hij looft iedereen die zich in de nasleep zich heeft ingezet om onze veiligheid te verzekeren, en dankt in het bijzonder de Brusselse bevolking voor het begrip. Het benadrukt volgens hem ‘hoe belangrijk het is om te investeren in justitie, politie, het leger en de inlichtingendiensten.’

Tegelijk roept de koning op om het hoofd koel te houden. ‘Om onze maatschappij te beschermen, is het ook van fundamenteel belang ons niet te laten intimideren en ons niet tegen elkaar te laten opzetten. Dat is net wat onze tegenstanders beogen.’

Filip stelt ook duidelijk dat we daarbij ‘een open land’ moeten blijven, en de geloofsovertuigingen van migranten moeten blijven respecteren. ‘Zij zijn zonen en dochters van dit land. Wie zijn geloof belijdt met eerbied voor de universele waarden van de mens mogen we niet over dezelfde kam scheren als de individuen die hun godsdienst misbruiken.’ Voor haatpredikers is er echter geen plaats, geeft hij nog uitdrukkelijk aan. In die context moeten onze kinderen ‘leren eerbied te hebben voor de diverse geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen’.

In de tweede helft van zijn toespraak richt de koning zich ook rechtstreeks tot de jongeren. ‘Jullie hebben de diepe wens om te geloven in het leven, in jezelf en in de ander. Omarm dat ideaal en investeer jullie energie en talent in alles wat ons samenbrengt. (...) Ontdek de anderen in de beleving van hun cultuur, filosofische overtuiging of godsdienst. In tegenstelling tot de fanatici, die elke dialoog of debat weigeren.’

De koning geeft tot slot aan dat we in staat zijn om ‘de beproevingen die we vandaag doormaken’ te overwinnen. ‘Dat weet ik zeker. De geschiedenis heeft bewezen dat ons maatschappijmodel sterker is dan fanatisme en totalitarisme.’