Spoorbaas Jo Cornu houdt vast aan verhoging productiviteit
Jo Cornu Foto: Fred Debrock
Maandag vindt er een verzoeningsvergadering plaats tussen de spoorbonden en de top van de NMBS, maar de stakingsdagen in januari zijn nog lang niet van de baan. NMBS-baas Jo Cornu vindt het moeilijk te zeggen of er een akkoord uit de bus zal komen. ‘Ik heb aan de vakbonden duidelijk gezegd dat als zij een alternatief hebben om de productiviteit met 6 procent te doen stijgen, dat wij daarnaar zullen luisteren’, zegt hij.

De NMBS wil de productiviteit verhogen, met 6 procent om de dotaties die met 20 procent naar beneden gaan te helpen compenseren. De overige 14 procent kan onder meer gehaald worden uit het deels variabel maken van de tarieven.

De vakbonden stappen vooralsnog niet mee in dat verhaal en waarschuwen dat de dienstverlening erop zal achteruitgaan en de veiligheid in het gedrang komt. Over welke maatregelen de bonden het meest tegen de borst stuiten, laten ze zich voorlopig liever niet uit.

‘Het fundamentele probleem is dat de overheid de miljardenschuld van de NMBS heeft overgenomen. Sindsdien bestaat de mening dat de financiële situatie van de NMBS onbelangrijk is. Dat de staat toch wel zal bijspringen als het nodig is’ analyseert Cornu. ‘Of de NMBS het nu financieel goed of slecht doet, is van ondergeschikt belang voor de vakbonden. Dat staat in contrast met een gewoon bedrijf: als het daar financieel misloopt, trekken de vakbonden zich dat aan.’

In het sociaal protocol dat voorligt, stelt de directie voor om 15 november, koningsdag, als vakantiedag te schrappen. ‘Mij is het niet om de symbolen te doen, wel om de productiviteit’, zegt Cornu. ‘Ik wil de anomalieën wegwerken. Ik heb de afgelopen twee jaar ontdekt wat in dat statuut zit. Als men de mogelijkheid had om wat te geven, dan gebeurde dat ook. Soms op het onzinnige af. Maar aan de fundamenten van de overeenkomst met het personeel raken we niet.’

Dat de vakbonden zo agressief uit de hoek komen, speelt in het voordeel van de spoordirectie. Al zullen ze dat zelf nooit toegeven. De meerderheidspartijen willen raken aan de macht van de spoorbonden, de N-VA op kop. Bovendien vallen er in de publieke opinie weinig stemmen te vinden die de bonden openlijk steunen.

De vakbond ACOD Spoor vindt het jammer dat de spoorstaking gepolitiseerd wordt. De toplui van de bond zijn van oordeel dat de politici van de N-VA en Open VLD beter werk zouden maken van de ‘echte problemen’ bij de spoorwegen. Aan die discussie waagt Cornu zich niet. ‘Ik vecht niet voor symbolen. Ik heb geen politieke agenda.’