Rabobank schrapt negenduizend arbeidsplaatsen
Foto: WFA

Rabobank schrapt de komende drie jaar negenduizend voltijdse banen. Dat maakte het coöperatieve financiële concern uit Nederland woensdag bekend. De sanering, waaraan een kostenbesparing van 1 miljard euro is gekoppeld, treft vooral medewerkers in ondersteunende diensten die geen direct contact met klanten hebben.

De Nederlandse bank wil zo veel mogelijk arbeidsplaatsen via natuurlijk verloop laten verdwijnen en het aantal externe medewerkers verminderen. Gedwongen ontslagen zijn echter niet uitgesloten, zegt Rabobank.

De zware ingreep, die gepaard gaat met een nieuwe strategie, volgt na tal van reorganisaties die sinds 2013 werden ingezet, en die ten koste gaat van 10.000 banen. Daarvan zijn er inmiddels al 7.000 verdwenen. De overige 3.000 zullen in de komende periode plaatsvinden.

Automatisering taken

Rabobank telt momenteel ongeveer 39.000 voltijdse banen, waarvan 22.000 bij de lokale filialen, 10.000 bij de centrale organisatie in Utrecht en 7.000 in het buitenland.

De banen die verdwijnen, hebben vooral betrekking op de taken van medewerkers die kunnen worden geautomatiseerd, zoals ondersteunende diensten. Functies van medewerkers die klanten bedienen worden zo veel mogelijk ontzien. Rabobank wil de 9.000 arbeidsplaatsen stelselmatig schrappen.

Bij Rabobank in België wordt niet meteen gevreesd voor gevolgen van de grote ontslagronde. 'Onze activiteiten zijn vooral gericht op funding, wat voor de bank een belangrijke, strategische activiteit is. We hebben geen signalen dat wij door dat strategisch kader worden geïmpacteerd', reageert manager Johan Vanhulle.

Winst verhogen

De sanering gaat gepaard met een nieuwe strategie, waarbij in Nederland de nadruk komt te liggen op bankieren "dichterbij de klant." Naast het bestaande kantorennet is Rabobank van plan de komende jaren honderden 'contactpunten' te openen. Dat kan een balie zijn in een bestaande winkel, een mobiel kantoor, maar ook een pop-upstore.

Internationaal richt Rabobank zich op groei van zijn activiteiten op het gebied van duurzame voeding en landbouw. De kostenbesparing die de banenreductie en andere maatregelen moeten opleveren, moet de winstgevendheid van de bank verhogen. Doel daarbij is een stijging van de brutowinst met 2,1 miljard euro in 2020. Vorig jaar bedroeg de brutowinst bijna 1,7 miljard euro.