‘Uitblijven klimaatakkoord is regelrechte schande’
Het kunstwerk ‘Earth Crisis’ van de Amerikaan Shepard Fairey hangt aan de Eiffeltoren in Parijs. Foto: REUTERS

The Shift, een coalitie van bedrijfsleiders, academici en milieuorganisaties reageert zwaar ontgoocheld op het onvermogen van de Belgische federale en gewestregeringen om een akkoord te vinden over de verdeling van de klimaatinspanning.

Maandag gaat de klimaattop in Parijs van start. Maar voorlopig hebben de deelstaten en de federale regering nog geen akkoord over wie welke inspanning voor het klimaat moet leveren. Ook gisteren vond de federale kern geen tijd om zich over het thema te buigen.

The Shift – een coalitie van bedrijfsleiders, belangrijke figuren uit de milieuorganisaties en academici – vindt dat herhaalde uitstel een regelrechte schande. Begin september schreven ze nog een opgemerkte open brief om de bevoegde ministers tot actie aan te manen. Maar dat leverde vooralsnog niets op.

‘Belgische bedrijfsleiders, ngo’s en andere organisaties hebben hun nek uitgestoken en steun uitgesproken voor een ambitieus internationaal akkoord. Ze zijn zwaar ontgoocheld dat hun oproep niet werd gehoord en dat op Belgisch niveau geen akkoord tot stand is gekomen’, laat de organisatie weten.

Morgen zullen de leden van The Shift hun ongenoegen uiten bij de Belgische delegatie in Parijs.