Tommelein schrijft overheidsopdracht uit voor berging Flinterstar
Foto: Bart Dewaele

Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open Vld) zal de overheidsopdracht uitschrijven voor de berging van het gezonken vrachtschip Flinterstar dat nog steeds voor de kust van Zeebrugge ligt. Dat zei hij woensdag bij de voorstelling van zijn beleidsnota Noordzee voor 2016 in de kamer. Uit vrees dat de gerechtelijke procedure zal aanslepen, wil Tommelein proactief reageren. De kosten voor de berging wil hij nog steeds verhalen op de reder.

Staatssecretaris Tommelein zal nu toch een aanbesteding uitschrijven om het wrak te ruimen. Eerst zou er gewacht worden tot vrijdag 27 november, tot de rechter een uitspraak zou doen over een zaak in kort geding voor de Rechtbank van Koophandel. De federale overheid wil namelijk met die zaak rederij Flinter verplichten het wrak te bergen. Flinter deed afstand van het wrak, waardoor België nu zou moeten opdraaien voor de kosten.

‘Ondertussen diende de reder echter een verzoek in voor de heropening van de debatten’, vertelt Tommelein. Er wordt dus gevreesd dat de gerechtelijke procedure nog even kan aanslepen. De staatssecretaris besliste daarom de uitspraak van de rechter niet langer af te wachten en de overheidsopdracht voor de berging van het schip woensdag alvast uit te schrijven.

‘Het wrak kan daar sowieso niet blijven liggen. In de overheidsopdracht nemen we een duidelijke opschortende voorwaarde op: het gunningsproces kan te allen tijde worden stopgezet indien de scheepseigenaar veroordeeld zou worden tot de berging’, aldus Tommelein.

De overheidsopdracht is uitgeschreven in beperkte procedure zonder bekendmaking, zoals in de wet voorzien is voor dringende overheidsopdrachten. Zeven kandidaten worden aangeschreven. De ingediende offertes zullen beoordeeld worden op een aantal objectieve criteria: prijs, plan van aanpak en snelheid van uitvoering. ‘We starten vandaag met de gunning, maar zullen de opdracht pas toekennen als er meer duidelijkheid is over de rechtszaak in kort geding. Samen met de bevoegde overheidsdiensten haal ik alles uit de kast om de kosten voor de berging maximaal te recupereren’, besluit staatssecretaris Tommelein.

De Flinterstar ligt al sinds begin oktober op een zandbank voor de kust van Zeebrugge na een aanvaring met een gastanker.