Wordt België een politiestaat?

Gaat het terrorismeplan van de federale regering eigenlijk niet te ver? Veiligheidsexpert en professor aan de UGent Brice De Ruyver en John Maes van de Orde van Vlaamse Balies zitten niet helemaal op dezelfde lijn.