Het Vlaamse actieplan tegen radicalisering

Gerealiseerd:

Netwerk voor een tegendiscours in het onderwijs

Projectoproep voor organisaties die werken aan preventie van radicalisering

Studiedagen en vorming voor eerstelijnswerkers

Regelmatig overleg ...