Factuur staatsschuld zakt met één miljard

De staatsschuld loopt verder op, maar kost ons wel minder. Dankzij de lage rente moet dit jaar ruim één miljard minder betaald worden om de schuld te financieren.

10,65 miljard euro. Dat zal de federale overheid dit jaar uitgeven aan rentelasten op de staatsschuld, zo rekent het Agentschap van de Schuld voor. Dat is 330 miljoen minder dan de regering initieel had ...