Het Planbureau verwacht dat de spilindex al in augustus 2016 zal overschreden worden, vier maanden sneller dan eerder voorspeld. Dat betekent dat sociale uitkeringen en ambtenarenlonen ook sneller omhoog moeten. En dat is 'geen goed nieuws' voor de lokale besturen, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het Planbureau heeft de inflatieverwachtingen opgetrokken en daardoor zullen de sociale uitkeringen volgens de nieuwe voorspellingen al in september 2016 met 2 procent de hoogte in gaan. De lonen van het overheidspersoneel zouden dan volgen in oktober 2016. Dat de uitkeringen en lonen sneller stijgen, komt onder meer door de Vlaamse stroomheffing van 100 euro per jaar en de suikertaks.

'Uiteraard is dit geen goed nieuws voor de budgetten van de lokale besturen, zeker nu die ook al de negatieve gevolgen van andere regeringsmaatregelen moeten dragen', zegt de VVSG in een mededeling op haar website.

Kosten

Als de voorspelling uitkomt, zullen de steden en gemeenten volgend jaar meer moeten uittrekken voor de leeflonen en de lonen van hun personeel. 'Het is een uitgavenstijging die ze wellicht wel hadden ingeschat, maar het is geen goed nieuws', zegt Jan Leroy van de VVSG. 'Het is niet van die aard dat ze in de problemen zullen komen, maar er had beter nieuws kunnen zijn. Het weegt bijkomend op de budgetten.'

De laatste overschrijding van de spilindex dateert al van november 2012. Mocht de regering niet gekozen hebben voor een indexsprong, dan zou de spilindex ook in juni 2015 overschreden geweest zijn. Nu is het dus wellicht wachten tot augustus volgend jaar.