Uitkeringen en overheidslonen sneller omhoog dan verwacht
Foto: Photo News

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou al in augustus 2016 overschreden worden. Dat betekent dus dat de sociale uitkeringen in september 2016 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2016 dan met 2 procent zullen stijgen.

Het Planbureau gaat in de aangepaste inflatievooruitzichten nog steeds uit van een gemiddelde jaarinflatie van 0,5 procent in 2015. Voor 2016 verwacht het een inflatie van 1,6 procent, waar dat eerder 1,5 procent was. In 2014 bedroeg de geldontwaarding amper 0,34 procent.

Het Planbureau ging eerder nog uit van een mogelijke overschrijding van de spilindex in december 2016. De laatste overschrijding van de spilindex gebeurde deze zomer. Maar zoals bekend besliste de federale regering tot een indexsprong. De lonen en uitkeringen werden daardoor niet aangepast.

Indirect heeft de overschrijding van de spilindex ook gevolgen voor privébedrijven. In sommige sectoren volgt er dan een aanpassing van de lonen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de zorgsector. In de meeste bedrijven gebeurt de aanpassing echter maar een keer per jaar, zodat de gevolgen van de overschrijding pas later merkbaar worden.

Gezondheidsindex

Als de spilindex is overschreven, bedoelt men dat de gezondheidsindex een bepaald niveau overschrijdt. De gezondheidsindex is een cijfer dat de prijsevolutie samenvat van een vijfhonderdtal producten en diensten. De lonen en uitkeringen in ons land stijgen m.a.w. als de producten en de diensten in ons land duurder worden.