In Rome is het slotdocument van de bisschoppensynode over het gezin voorgesteld. Veel verandering komt er niet.

De leer van de Kerk rond het gezin blijft overeind, zo blijkt uit het document. Het huwelijk tussen man en vrouw blijft de norm. Het standpunt over het homohuwelijk blijft onveranderd. Maar de Kerk moet wel barmhartig zijn tegenover wie niet aan die norm voldoet.

Er wordt daarnaast gesproken over gescheiden mensen die hertrouwen. Ook daar wordt voor begrip en barmhartigheid gepleit. Maar vooral de paragrafen die over meer openheid gaan, kenden veel tegenstemmen.

Met 178 stemmen voor en 80 tegen was er een zeer nipte tweederdemeerderheid voor degenen die vinden dat de Kerk geval per geval moet omgaan met mensen die de familiale koers van de Kerk niet volgen, zo deelde woordvoerder Federico Lombardi van het Vaticaan mee. Dat geeft hoop voor een volledige re-integratie in de Kerk voor gelovigen die hertrouwd zijn. Daarover zou dan een bisschop of priester kunnen beslissen.

Verdeeldheid

Het stemgedrag wijst op een diepe verdeeldheid binnen de Kerk. In zijn slottoespraak hekelde de paus kerkleiders die zich achter een doctrine verschuilen terwijl families lijden. Volgens hem moeten kerkleiders moeilijke kwesties onbevreesd aanpakken, ‘zonder onze hoofden in het zand te steken’.

De paus sprak ook over ‘kortzichtige standpunten’ van sommigen op de bijeenkomst, en zei dat de Kerk zijn boodschap niet aan de nieuwe generaties kan overbrengen in archaïsche of onbegrijpelijke taal.

'De eerste taak van de Kerk is niet veroordelen of de banvloek uitspreken maar de barmhartigheid van God verkondigen', besloot de paus.

Met de goedkeuring van het slotdocument komt een einde aan de beraadslagingen in Rome. Drie weken lang spraken de bisschoppen, kardinalen en prelaten over heikele vragen rondom de plaats van het gezin en huwelijk in de Katholieke Kerk. Zondag vindt in de Sint-Pietersbasiliek een afsluitende mis plaats.