Onpartijdigheid VRT vrij positief geëvalueerd
Foto: Photo News

Uit een onderzoek dat de VRT door externe partijen liet uitvoeren, blijkt dat de openbare omroep op het vlak van onpartijdigheid in het algemeen vrij positief geëvalueerd wordt. Bij de voorstelling van de resultaten presenteerde de VRT ook een actieplan om bewust te blijven omgaan met onpartijdigheid.

Op geregelde tijdstippen duiken vragen op over de onpartijdigheid van de openbare omroep. Met een onderzoek uitgevoerd door externe partijen wil de VRT daarop nu beter antwoord kunnen bieden. Drie groepen bogen zich over de ‘onpartijdigheid’ van de VRT: een van experts van de Universiteit Antwerpen die ook een definitie opstelden van het begrip onpartijdigheid, een van mediagebruikers (een bevraging uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Why5) en een van dertig opiniemakers (uitgevoerd door de VUB).

‘Algemeen genomen wordt de VRT gezien als een omroep die bewust omgaat met onpartijdigheid’, zei Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, bij de voorstelling van de resultaten. ‘Niet onbelangrijk is dat ervaren wordt dat we bewust omgaan met onze opdracht van onpartijdigheid.’

Aandachtspunten

Toch zijn er enkele aandachtspunten. Zo kwam uit de onderzoeken naar voren dat er gewaakt moet worden over voldoende diversiteit op de redacties: voldoende mensen uit verschillende referentiekaders, een evenwicht tussen mannen en vrouwen, genoeg nieuwe Vlamingen, bewoners van zowel de stad als het platteland. Een ander aandachtspunt is dat ‘extremere’ opinies aan bod moeten kunnen komen, mits de nodige filter en/of duiding.

De onderzoeken mondden uit in een actieplan om bewust te blijven omgaan met onpartijdigheid. Directeur Informatie Luc Rademakers schetste daar een aantal al gerealiseerde maatregelen uit, maar stelde ook enkele nieuwe voor. Zo heeft de VRT tien richtlijnen voor onpartijdigheid uitgewerkt, die intern en extern verspreid worden. Een andere maatregel is om online nog duidelijker het onderscheid te maken tussen feiten, analyses en opinies.