Geen fiscale aftrek voor asielzoekers zonder beroepsinkomen
Foto: BELGA

Asielzoekers genieten in ons land van fiscale aftrek, zelfs wanneer ze geen beroepsinkomen hebben. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil dat onmogelijk maken, zei hij aan het VRT-programma De Vrije Markt. Door de vluchtelingencrisis kan de factuur kan volgens de minister volgend jaar oplopen tot 500 miljoen euro. Door de fiscale aftrekken af te schaffen, kunnen ‘tientallen miljoenen euro’s’ gewonnen worden.

Zodra asielzoekers worden ingeschreven in een wachtregister, moeten ze een aangifte doen in de personenbelasting. Hoewel de meeste onder hen nog geen beroepsinkomsten hebben, krijgen zij toch het recht op fiscale aftrekken, legt Van Overtveldt uit. ‘Met andere woorden: de fiscus gaat hen bepaalde sommen uitbetalen in het kader van hun aangifte, meestal zonder dat daar inkomsten bijhoren. Dat lijkt me zeer onlogisch.’ Hij preciseert dat het regeerakkoord zeer expliciet voorziet dat dergelijke terugstortingen moeten stopgezet worden.

Voor volgend jaar verwacht de minister dat de kost van de asielcrisis zal oplopen tot een half miljard euro.

De minister geeft aan dat de crisis op menselijk vlak heel ernstig is, ‘maar dat er grenzen zijn aan wat we kunnen doen’. ‘Het is voor iedereen alle hens aan dek om deze crisis op de best mogelijke manier te begeleiden.’ Daarom meent hij dat ook bij de aanwending van middelen bekeken moet worden hoe dat zo efficiënt mogelijk kan gebeuren.

‘Ik denk dat zeer terecht de vraag mag gesteld worden of de middelen niet beter gebruikt worden om de tijdelijke opvang beter te omkaderen of de integratieprocessen te begeleiden’, aldus Van Overtveldt. Dat laatste is een bevoegdheid van de regio’s. ‘Daar gaan we zeker overleg over plegen’, aldus de minister. ‘Hoe kunnen we de beperkte middelen die we hebben op de best mogelijke manier inzetten.’ De tientallen miljoenen euro’s die vrijkomen hoopt hij dus op een andere manier in te zetten.