Van Overtveldt wil afschaffing fiscale aftrekken voor asielzoekers zonder beroepsinkomen
Foto: BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil het onmogelijk maken dat asielzoekers zonder beroepsinkomen toch van fiscale aftrekken kunnen genieten, zoals voor kinderen ten laste. Dat heeft hij verklaard aan het VRT-programma De Vrije Markt. Volgens de minister kan de factuur door de vluchtelingencrisis volgend jaar oplopen tot 500 miljoen euro en is met de afschaffing van de fiscale aftrekken 'tientallen miljoenen euro’s' gemoeid.

Asielzoekers worden ingeschreven in een wachtregister. Vanaf dat moment moeten ze een aangifte doen in de personenbelasting. En hoewel de meeste onder hen geen beroepsinkomsten hebben, krijgen zij toch het recht op fiscale aftrekken. 'Met andere woorden: de fiscus gaat hen bepaalde sommen uitbetalen in het kader van hun aangifte, meestal zonder dat daar inkomsten bijhoren. Dat lijkt me zeer onlogisch', aldus Van Overtveldt, die preciseert dat het regeerakkoord zeer expliciet voorziet dat dergelijke terugstortingen moeten stopgezet worden.

De minister geeft aan dat de crisis op menselijk vlak heel ernstig is, maar dat er grenzen zijn aan wat we kunnen doen. 'Het is voor iedereen alle hens aan dek om deze crisis op de best mogelijke manier te begeleiden'. Daarom meent hij dat ook bij de aanwending van middelen bekeken moet worden hoe dat zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. 'Ik denk dat zeer terecht de vraag mag gesteld worden of de middelen niet beter gebruikt worden om de tijdelijke opvang beter te omkaderen of de integratieprocessen te begeleiden', aldus Van Overtveldt. Dat laatste is een bevoegdheid van de regio’s. 'Daar gaan we zeker overleg over plegen', aldus de minister.