Deuren van SP.A gaan open
Foto: Photo News

SP.A wil de deuren van de partij openen voor iedereen die mee wil discussiëren over de samenleving. Dat moet de partij doen uitgroeien tot een beweging. Negen kopstukken belichamen die ‘nieuwe beweging’.

SP.A wil rond een aantal thema’s de dialoog aangaan met mensen van buiten de partij. De voorstellen die daardoor opborrelen, worden binnen de partij besproken worden en aan een partijcongres voorgelegd. Negen kopstukken van de partij lanceerden deze ochtend de nieuwe werking in Boom. Behalve de voorzitter John Crombez en ondervoorzitter Stefanie Van Houtven waren dat drie lokale mandatarissen - Gents burgemeester Daniël Termont, Brussels schepen Ans Persoons en Leuvens schepen Mohamed Ridouani, Vlaams parlementsleden Joris Vandenbroucke, Yasmine Kherbache en Freya Van den Bossche en Kamerlid Peter Vanvelthoven.

Voor Crombez is er sprake van een politiek momentum waarbij steeds meer mensen proberen op een positieve manier de wereld vorm te geven: in hun straat, wijk, buurt, dorp of stad, maar ook in nationale of internationale organisaties. SP.A wil dat engagement versterken en ondersteunen. Goede binnenlandse voorbeelden die Crombez dan aanhaalt zijn Ringland en Hart boven Hard.

De discussieavonden vinden plaats rond verschillende thema’s: jeugdzorg, mobiliteit, werk, (vrije) tijd, klimaat, diversiteit, fiscaliteit. Tot het einde van het jaar zijn er 40 avonden gepland, waar telkens een 40-tal mensen aan deelnemen. De bedoeling is dat zij niet allemaal uit de partij komen. Rond jeugdzorg worden bijvoorbeeld ook zorgverstrekkers, ouders of ervaringsdeskundigen verwacht. Daarnaast wil de partij ook een platform of website opzetten voor de mensen die willen meediscussiëren of -denken, maar niet op de discussieavonden aanwezig kunnen zijn. Het resultaat van dat werk wordt dan voorgelegd op een partijcongres - een ‘discussiecongres’, aldus Crombez.

En wat als mensen voorstellen om bijvoorbeeld ‘push backs’ te organiseren? ‘Als er bij de discussie iets uitkomt waar niet iedereen het mee eens is, nemen we dit mee’, aldus Crombez. Volgens Van den Bossche moet over taboes gesproken kunnen worden. ‘We mogen bekommernissen in de samenleving niet zomaar afblokken, dat hebben we te vaak gedaan in het verleden. Maar een heel pessimistische visie op solidariteit is niet socialistisch natuurlijk.’