De schuldenlast van Amerikaanse studenten is de voorbije 10 jaar verdubbeld. Bovenop de financiële problemen brengen die schulden een hele reeks negatieve socio-economische veranderingen met zich mee, stelt Jill Van Goubergen, econoom van KBC Groep vast. Het aanzienlijk hogere inkomen na de studies doet de balans echter nog steeds in het voordeel van een diploma hoger onderwijs overhellen.

Het nieuwe academiejaar staat weer voor de deur. De financiële lasten die daarmee gepaard gaan voor de gezinnen, blijven in België relatief beperkt, zeker in vergelijking met de VS De gemiddelde totale kostprijs van een vier jaar durende academische opleiding tijdens het schooljaar van 2014-2015 bedroeg er ruim 42.000 dollar. Een gevolg van zulke hoge kosten in combinatie met een toenemend aantal studenten, is de voortdurende stijging van de uitstaande studieleningen . In het tweede kwartaal van 2015 bereikten deze een recordbedrag van meer dan . 200 miljard  dollar. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover 2006.

De stijgende studieschulden hebben niet alleen op financieel, maar ook op socio-economische vlak gevolgen. Ten eerste leidden de hoge studieschulden tot een sterke daling van het woningbezit bij de bevolking jonger dan 35. Verleners van woningkredieten zijn minder geneigd een lening toe te staan aan mensen waarvan de studieschulden nog niet zijn afbetaald.

Een ander gevolg van de hoge schulden is het uitstellen van een gezin. De gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind stijgt al jaren.

Verder geven verscheidene studies aan dat er minder kleine ondernemingen werden opgestart in de VS door hoge studieschulden. Ondernemerschap en innovatie worden dus onderdrukt.

Tot slot zijn er steeds meer wanbetalers onder de afgestudeerden met schulden. Voor de Amerikaanse economie vormt dat evenwel geen systemisch risico . Het merendeel van de studieleningen is immers in handen van de Amerikaanse overheid. Zij is bevoegd om beslag te leggen op lonen en federale uitkeringen bij wanbetaling.

Toch blijft de balans van een diploma hoger onderwijs, ondanks de hoge kosten, nog altijd positief. Het gemiddeld inkomen van werknemers met een universiteitsdiploma ligt in de VS meer dan twee keer zo hoog dan dat van werknemers met een diploma secundair onderwijs. Bovendien leidt een diploma tot betere kansen op een job. De negatieve elementen nemen de studenten erbij.

Meer macro-economische analyses van KBC vindt u op www.kbceconomics.be.