Nieuwe banen compenseren verlies in klassieke handel niet

Onlinehandel verhoogt welvaart, maar kost jobs

Online winkels creëren nieuwe jobs, maar die gaan vandaag in belangrijke mate naar Nederland en Duitsland. ‘De webwinkel is goed voor de welvaart, maar in de handel verdwijnen per saldo meer jobs dan er bijkomen’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING.

*

Voor de economie als geheel heeft de snelle opmars van internetwinkels vooral positieve welvaartseffecten, omdat goederen en diensten goedkoper worden. Maar in de handel zullen veel jobs verloren gaan ...