Benoeming Johnny Thijs opnieuw op tafel
Foto: belga
De regeringstop begint de gesprekken over een herschikking van de raad van bestuur van de NMBS. De N-VA ziet in Johnny Thijs nog altijd een geschikte kandidaat om het spoorbedrijf te versterken.

De federale regering buigt zich eind deze week over de samenstelling van de raden van bestuur van de spoorbedrijven NMBS en Infrabel. De N-VA wil graag oud-postbaas Johnny Thijs in de raad van bestuur van de NMBS loodsen.

De regeringspartners zijn daar niet tegen, maar evident is de benoeming niet. Om de taal- en genderevenwichten te respecteren, moet de regering voor de openstaande post op zoek naar een Nederlandstalige vrouw.

De bal ligt nu dus in het kamp van de N-VA. Houdt de partij vast aan Johnny Thijs, en zo ja: welke creatieve oplossing heeft ze dan in petto? Een mogelijkheid is het openbreken van de volledige raad van bestuur. Ook dat heeft de N-VA eerder al geopperd, maar dat scenario kon bij de regeringspartners tot nu toe op weinig enthousiasme rekenen.

Ook de infrastructuurbeheerder ­Infrabel wacht nog een benoemingsronde. Voor de N-VA ligt daar Herman De Bode, de kabinetschef van vicepremier Jan Jambon, in de bovenste schuif.