In het WTC III-gebouw, vlakbij de Dienst Vreemdelingenzaken in de Brusselse Noordwijk, is de noodopvang opengegaan voor de pre-opvang voor kandidaat-asielzoekers. Het Rode Kruis heeft 500 plaatsen beschikbaar, maar lang niet alle bedden zijn bezet.

Afgelopen vrijdag besliste de federale regering om het WTC III-gebouw open te stellen voor de pre-opvang. In het weekend werd in allerijl een etage van het kantoorgebouw gereedgemaakt voor de opvang van de vluchtelingen.

Vijfhonderd veldbedden, basissanitair en een medische post staan ter beschikking van de asielzoekers. Alleen vluchtelingen die bewijs hebben dat ze 's morgens in de rij stonden aan Dienst Vreemdelingenzaken stonden, mogen erin. Tegen 8 uur 's ochtends moet iedereen weer buiten zijn.

Mondjesmaat

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken op Twitter hebben 14 mensen zich maandagavond aangemeld voor de opvang in het WTC-gebouw. 

Een Rode Kruis-medewerkster gaf toe dat een hogere opkomst was verwacht. Om 21 uur werd de toegang afgesloten.

In het tentenkamp in het Maximiliaanpark is men niet verbaasd over het beperkt succes, klinkt het in Le Soir. Het initiatief van de overheid komt te laat en is te beperkt. Ook de strikte openingsuren schrikken velen af en bovendien zijn er geen douches, valt te horen. Die zijn er wel in het tentenkamp.

Voldoende?

Critici vreesden dat 500 plaatsen niet zullen volstaan. De regering zegt echter dat ze de situatie van dag tot dag volgt. In principe blijft het gebouw enkel ’s nachts open, tenzij de instanties die op het terrein actief zijn, zoals het Brusselse OCMW, willen dat het gebouw de klok rond open blijft. Het Brussels gewest en een aantal Brusselse gemeenten vragen dat de federale regering het plafond van 250 aanvragen per dag bij de DVZ herziet.

Er is ook beslist om middelen vrij te maken voor de aanwerving van personeel, in het bijzonder voor de DVZ, en om het ‘trechtereffect’ weg te werken door het uitwijzingsbeleid voor afgewezen asielzoekers vloeiender te maken, is in federale kringen te horen.

Wonden door prikkeldraad

De ngo Dokters van de Wereld blijft intussen mensen voor de DVZ verzorgen en medisch begeleiden. Sinds vorige week heeft de hulporganisatie een mobiel kabinet in Brussel. Afgelopen weekend werden nog 200 mensen verzorgd: zaterdag werden 74 consultaties uitgevoerd, zondag 128.

‘De meest voorkomende symptomen houden verband met de vaak wekenlange calvarietocht van de meeste vluchtelingen’, zo staat het in een persbericht. ‘Zo zijn er heel wat spier- en huidaandoeningen maar evengoed verwondingen die toegebracht werden door Hongaarse ordediensten of veroorzaakt door Hongaarse prikkeldraad.’

De dalende temperaturen van de afgelopen dagen vermoeilijken de zaken alleen maar, want steeds meer kinderen en volwassen kampen met infecties aan de luchtwegen. Ook moest twee mensen naar het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis gebracht worden, een van hen met wonden van prikkeldraad.