UAntwerpen: ‘Europese zeehavens zijn gebaat bij onafhankelijk beheer’
Foto: BELGA

Belangrijke Europese zeehavens die hervormingen willen doorvoeren, kunnen maar beter zelfstandiger uitgebaat of geprivatiseerd worden. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het doctoraatsonderzoek van Patrick Verhoeven (UAntwerpen).

In het doctoraatsonderzoek evalueerde Verhoeven de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Rotterdam in 2004 tot een naamloze vennootschap. Een van de voordelen blijkt een beter investeringsvermogen.

Volgens Verhoeven zijn onafhankelijk beheerde havenautoriteiten beter in staat om het concurrentievermogen van de haven aan te wakkeren. ‘Hun investeringsvermogen zal toenemen als ze meer zeggenschap krijgen over hun eigen inkomstenbronnen, nieuw kapitaal kunnen aantrekken en betere toegang hebben tot privéfinanciering’, zegt Verhoeven. ‘Daardoor zullen ze ook verregaande vormen van samenwerking met andere havenbedrijven kunnen aangaan, om zo hun invloed in logistieke ketens uit te breiden.’

Ideaal

Het ideaal volgens hem is verzelfstandiging waarbij de overheid aandeelhouder blijft, al moet er volgens Verhoeven meer veranderen dan de juridische status. ‘Er moet een echte bedrijfscultuur worden gecreëerd, waarbij de raad van bestuur en het management handelen in het belang van de vennootschap. Goed bestuur na de hervormingsoperatie, met inbegrip van regelgevend toezicht, mag men niet uit het oog verliezen.’

Een hervorming gebeurt volgens het onderzoek het best bottom-up, maar ook de Europese Unie kan helpen. ‘Het voortdurende oponthoud bij de uitwerking van een duidelijk regelgevend kader voor de toepassing van regels inzake mededinging en de interne markt komen dan ook niemand ten goede’, vervolgt de wetenschapper.