'Groen is niet consequent met kritiek op klimaatbeleid'
Joke Schauvliege Foto: Belga

Volgens Groen koopt Vlaanderen emissierechten door te investeren in deels om dubieuze projecten. Het belastinggeld kan beter geïnvesteerd worden. Maar de regels voor de Vlaamse emissiehandel in 2004 werden goedgekeurd 'onder Groen-bewind', weerlegt Schauvliege de kritiek.

Tegen 2020 moet Vlaanderen de uitstoot van CO2 met 15 procent verminderen. Om die vermindering te halen, kan onze regio zelf vergroenen, of emissierechten in het buitenland kopen.

‘Vlaanderen neemt zowel interne maatregelen, op het vlak van duurzame landbouw, woningbouw of mobiliteit, maar investeert ook in buitenlandse projecten’, legt minister van Klimaat Joke Schauvliege (CD&V) uit in het Radio 1-programma ‘De ochtend’. ‘In totaal zijn er zo 153 projecten.’

'Zwaar vervuilende fossiele brandstofsectoren'

Maar Vlaanderen investeert ook in vervuilende sectoren, stelt Groen vast. ‘Zestien projecten, goed voor meer dan één op de vijf emissiereducties, worden gerealiseerd via zwaar vervuilende fossiele brandstofsectoren’, hekelt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum in De Standaard. Het gaat onder meer om CO2-emissiereducties bij Chinese en Indiase staalbedrijven, Oekraïense steenkoolbedrijven en het dichten van lekken in een Oekraïense gaspijpleiding. Sanctorum stelde dit vast nadat hij documenten van de huidige Vlaamse regering in mocht kijken.

Woningen of openbaar vervoer in Vlaanderen

Groen is niet gekant tegen het kopen van uitstootrechten in het buitenland, maar vindt wel dat Vlaanderen overdrijft. ‘In het regeerakkoord staat dat tot 50 procent van de klimaatinspanning in het buitenland kan afgekocht worden’, zegt Sanctorum. ‘Terwijl we in Vlaanderen woningen zouden moeten isoleren of infrastructuur bouwen voor openbaar vervoer.’

Als ze dan toch geld geeft voor projecten in het buitenland, moet het over propere technologie gaan in landen waar het verschil kan gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Schauvliege is het overzicht kwijt, klinkt het. ‘Het zal geen bewuste keuze zijn’, aldus Sanctorum. ‘Maar het is wel haar verantwoordelijkheid.’

De doorlichting van de investeringen maakt bovendien duidelijk dat Vlaanderen zijn huiswerk niet goed doet, aldus Groen. ‘De regering bekijkt het al jaren zuiver boekhoudkundig’, zegt Sanctorum. ‘Ze gaan na of het project klopt volgens de regels, maar niet of het klimaat er baat bij heeft.’

'Transparant'

De minister is het met de uitspraken niet eens. De projecten waarin geïnvesteerd worden, worden zeer streng gecontroleerd, verzekert ze. Niet door Vlaanderen zelf, daarvoor bestaat geen budget. De investeringen in het buitenland gebeuren via fondsen die onder het toezicht staan van instituten als de Wereldbank, de Europese Investeringsbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). ‘We zijn daarover heel transparant.’

Groen ligt bovendien aan de basis van deze buitenlandse initiatieven, merkt Schauvliege fijntjes op. De regels voor de Vlaamse emissiehandel werden in 2004 goedgekeurd, toen Groen nog in de regering zetelde. Ze werden toen ook goedgekeurd met de ruime steun van de groenen in het parlement.