Landbouw in België boert niet goed, zegt ABS
Foto: Photo News

Het gaat niet goed met de landbouw in België, en bij uitbreiding de hele Europese Unie. Dat zegt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) in een persmededeling naar aanleiding van de acties donderdag.

De boeren klagen onder andere dat de verkoopprijzen van varkens al maanden rond het niveau van 1,1 euro per kg geslacht varken hangt, terwijl de kostprijs minstens op 1,35 euro ligt. Ook gaat het vleesvee al een paar decennia gebukt onder te lage prijzen, zodat deze tak ook als een verlieslatende tak kan beschouwd worden, luidt het.

De marktprijzen worden bepaald via het systeem van vraag en aanbod, wat betekent dat een klein overschot al direct resulteert in een sterk verlaagde prijs. Daar ligt volgens de boeren het probleem. Daarnaast is er de monopolisering van een aantal schakels (verwerkers en distributie) die misbruik maken van een overschotsituatie in de primaire productie.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvlieghe (CD&V) reageerde. 'We moeten bondgenoten vinden om onze vuist sterker te maken', aldus de minister.

De boeren hekelen ook het feit dat hen werd voorgehouden dat grootschalig produceren de boodschap was, maar, zeggen ze, zo werd wel overproductie in de hand gewerkt. ‘De toeleveringsbedrijven en verwerkers deden gouden zaken, terwijl de boer met de verliezen bleef zitten.’ Dat Europa alle marktbeschermende instrumenten overboord heeft gegooid, zoals quota, invoerrestituties, interventie, is eveneens een bron van ergernis.

‘Het is een jammerlijke zaak dat hardwerkende ondernemers totaal niet gerespecteerd worden voor hun werk en dat iedereen stroomopwaarts en stroomafwaarts goed verdient aan de voeding, maar de producent die het voortbrengt een hongerloon moet sterven. Ooit zal de maatschappij hier de prijs voor betalen en die tijd is kortbij’, waarschuwt ABS.

Herziening van de wet

De boeren willen onder andere een herziening van de wet van 6 april 2010 over de marktpraktijken en consumentenbescherming, die stelt dat verkopen met verlies verboden is met uitzondering in de primaire sector (land- en tuinbouw).

Vrijstelling kilometerheffing

Daarnaast eist ABS een vrijstelling van de kilometerheffing voor de primaire sector met als voornaamste reden dat de boeren deze extra kost niet kunnen doorrekenen in hun prijs, terwijl dat in andere sectoren wel kan.

Rusland

Ook willen de boeren dat België apart onderhandelt met Rusland om te zien of er opnieuw uitvoermogelijkheden zijn.