Uitbetaling loon via overschrijving binnenkort de regel
Foto: BELGA

De Kamer bespreekt en stemt deze week een wetsvoorstel dat de loonbeschermingswet van 1965 wijzigt, zodat een uitbetaling binnenkort enkel nog via overschrijving kan. Die wettekst, ondertussen al een halve eeuw oud, heeft immers als uitgangspunt dat het loon van hand tot hand wordt uitbetaald.

Anno 1965 was betaling via overschrijving van het loon allesbehalve een evidentie. De loonbeschermingswet bepaalde dan ook dat lonen van hand tot hand worden uitbetaald van werkgever aan werknemer. De girale betaling is enkel mogelijk mits akkoord van de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kunnen werkgever en personeel overeenkomen het loon giraal te betalen.

Vandaag wordt echter het merendeel van de lonen via overschrijving uitbetaald. Een vanzelfsprekendheid, alleen al omdat er bij ondernemingen geen cash geld aanwezig hoeft te zijn en werknemers niet meer met een maandloon op zak over straat moeten lopen. Bovendien helpt betaling via een rekening het huishoudbudget efficiënter te beheren en bemoeilijkt het fraude.

Uitzonderingen

Het oorspronkelijke CD&V-voorstel voerde de regel in dat het loon via girale overschrijving zou gebeuren. Na advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad werd de tekst geamendeerd om uitzonderingen toe te staan. Sommige sectoren willen de betaling van hand tot hand behouden, terwijl het in bepaalde gevallen moeilijk anders zou kunnen. Zo is het mogelijk dat een deel van het loon uit fooien bestaat die onder het personeel moeten worden verdeeld of wanneer het om buitenlandse werkkrachten gaat die geen Belgische bankrekening hebben.

De tekst voorziet daarom dat het loon nog steeds van hand tot hand kan worden uitbetaald, voor zover deze modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

Voor de zomervakantie

Het wetsvoorstel is niet de enige tekst die deze week op de agenda van de Kamer prijkt. De Kamer komt deze week zeker woensdag, donderdag en vrijdag plenair samen. Mogelijk breien de volksvertegenwoordigers daar zaterdag nog een vervolgstuk aan, alvorens ook voor hen de zomervakantie begint. Woensdag staan verschillende teksten op de agenda, waaronder de resolutie over de Armeense genocide. Donderdag bespreekt de Kamer de pensioenhervorming, met de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, en vrijdag is het de beurt aan de programmawet.