Voortaan kunt u gemakkelijk nagaan of online aangeboden medicijnen wel door een echte apotheek verkocht worden. Europa lanceert een logo voor betrouwbare sites.

De online verkoop van geneesmiddelen boomt. Dat zet de deur open voor de handel met namaakmedicijnen. Om patiënten voor zulke illegale praktijken te beschermen, lanceert Europa een logo voor betrouwbare websites. Vanaf volgende week kunt u zo nagaan of een website die geneesmiddelen aanbiedt, wel bij de overheid geregistreerd is en dus verbonden is aan een bestaande apotheek.

‘Kopers kunnen op het logo klikken. Dan komen ze terecht op onze lijst met geregistreerde websites van apotheken’, aldus Ann Eeckhout, woordvoerster van het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG). ‘Je ziet dan meteen of de website erop staat en dus officieel is.’

Het FAGG zal ook zijn campagne ‘Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid’ opnieuw lanceren. Samen met het logo moet dat de online handel met illegale geneesmiddelen terugdringen.

Zendingen met illegale medicijnen

Dat is nodig. Het aantal in beslag genomen zendingen met illegale medicijnen stijgt sterk, zo blijkt uit een antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een parlementaire vraag. In de eerste vijf maanden van dit jaar lag het aantal onderschepte zendingen met illegale medicijnen liefst 60 procent hoger dan in de eerste vijf maanden van vorig jaar. In heel 2014 ging het om 3.781 inbeslagnames, bijna dubbel zo veel als in 2013 (1.989). Vaak bevatten de zendingen afslankingsproducten, erectiemiddelen of pijnstillers.