‘Huidige Oosterweelverbinding is niet verenigbaar met Ringland’
Ringland-architect Peter Vermeulen. Foto: Jan Van der Perre

De Oosterweelverbinding zoals ze momenteel gepland staat, is niet verenigbaar met het Ringlandconcept, dat streeft naar de volledige overkapping van de Antwerpse ring. Dat concludeert het Ringlandcollectief, dat beide plannen met elkaar heeft vergeleken. Een bijkomende Scheldekruising combineren met Ringland kan wel, klinkt het, maar dan enkel als het tracé van die tunnel meer naar het noorden wordt opgeschoven.

Het Ringlandcollectief kreeg enkele maanden geleden de vraag om te onderzoeken of haar overkappingsverhaal met afzonderlijke tunnels voor stedelijk en doorgaand verkeer zou kunnen aansluiten op het ‘besliste beleid’ inzake de Oosterweelverbinding.

Ringland deed dit, door de door de BAM aan hen overgemaakte plannen te analyseren. En de conclusie? Zowel aan de geplande ‘Hollandse Knoop’ nabij het Sportpaleis als vlak voor de verkeerswisselaar tussen de Antwerpse ring en de E313 zullen fundamentele problemen opduiken als de twee concepten daar aan elkaar worden gekoppeld.

‘Er zouden onder meer te korte weefbewegingen voor het verkeer overblijven die overkappen daar onmogelijk maken’, klinkt het. ‘En ook zou een totale discrepantie ontstaan tussen de noordelijke ring en de zuidelijke ring met Ringland, met slechts beperkte BAM-overkappingsmogelijkheden en dus nog steeds negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Dit zou een duale stad opleveren. Niets kan dit verantwoorden.’

Toelichting op 2 juli

Toch benadrukt Ringland duidelijk dat het niet per definitie tegen een nieuwe Scheldekruising is. Maar de overkapping moet wel sowieso prioritair zijn, klinkt het. ‘En het tracé van die tunnel moet dan ook op een noordelijker gelegen tracé liggen’, zegt Ringland-architect Peter Vermeulen. ‘Het zou overigens ook beter zijn voor het havenverkeer, dat dan minder dicht bij de stad zou moeten komen.’

Noch de Vlaamse regering nog de stad Antwerpen antwoordde al op de conclusie van Ringland. In afwachting mag het collectief op donderdag 2 juli alvast toelichting geven in het Vlaams Parlement en voor de stad Antwerpen en haar districten.