Doorbraak in Brugs stadiondossier: Club krijgt grond, Cercle blijft in Jan Breydelstadion
Burgemeester Renaat Landuyt en Schepen voor Financiën en Stadseigendommen Boudewijn Laloo Foto: Michel Vanneuville

Het stadsbestuur van Brugge verzet zich niet langer tegen een verlengd verblijf van Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion. Het zal ook meewerken aan de bouw van een nieuw stadion voor Club aan de Blankenbergse Steenweg. Daarmee lijkt eindelijk een doorbraak te zijn bereikt in het Brugse stadiondossier.

Jupiler Pro League op Sportwereld.be

Het stadsbestuur stelde zijn stappenplan in de stadionproblematiek vanmiddag voor op een persconferentie in het Brugse stadhuis. Het wil met het huidige plan 'een gelijkwaardige behandeling van beide Brugse voetbalploegen garanderen.' In 2013 werd nog een voorstel ingediend bij de Vlaamse overheid waarbij zowel Club als Cercle Brugge zouden verhuizen naar een nieuwe site aan de Blankenbergse Steenweg. Maar in maart dit jaar liet Cercle weten dat het liever in het Jan Breydelstadion wou blijven. Daar gaat het stadsbestuur nu mee akkoord.

Volgens schepen van financiën en stadseigendommen Boudewijn Laloo ligt de beslissing van het schepencollege in het verlengde van de houding die het stadsbestuur begin 2013 vastlegde in haar algemeen beleidsprogramma: 'De stad staat open voor het initiatief van Club rond het voetbalstadion, maar wil ook dat Cercle over het gebruik van een stadion kan beschikken.'

Nieuw Club-stadion vanaf seizoen 2019-2020

Wat de bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge betreft, zal de stad 'aan Ruimte Vlaanderen vragen om een onteigeningsplan voor de site Blankenbergse Steenweg op te maken, gekoppeld aan het nieuw gewestelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)'. Zodra dat onteigeningsplan ter beschikking is, zal de onteigeningsprocedure in gang worden gezet. De onderhandelingen tussen de stad en Club Brugge worden voortgezet om de 'toekomstige engagementen en afspraken te verfijnen'. Na de onteigeningsprocedure zal de stad de gronden ter beschikking stellen van blauw-zwart. Club Brugge zou bijgevolg ten vroegste in het seizoen 2019-2020 in het nieuwe stadion spelen.

Burgemeester Renaat Landuyt: 'Tegen het voorjaar van 2016 hopen wij dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd is. Wij zullen die gronden zelf aankopen en nadien een erfpachtovereenkomst ondertekenen met Club. Grond aankopen met belastinggeld is voor een stad de veiligste en meest voorzichtige investering.' Doordat er maar één ploeg verhuist naar de site aan de Blankenbergse Steenweg komen er daar bovendien 12 hectare vrij voor bedrijventerreinen.

De financiering van het nieuwe stadion blijft wel een pijnpunt: het stadsbestuur wil de Vlaamse overheid overtuigen om de voorziene financiële steun van 2,5 miljoen voor de bouw van een nieuw stadion voor beide clubs enkel aan Club toe te kennen, maar wil zelf - in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Brusselse stadiondossier - geen geld pompen in de bouw van een nieuw stadion. Het Brugse stadsbestuur wil wel (via aanbesteding) een consultancybedrijf aanstellen dat het financiele plaatje moet rondkrijgen.

Club Brugge: 'Club zal zelf bouwheer zijn en zelf financieren'

'Gezien de openbare nutsfunctie van een stadion, is het de stad Brugge die aanduidt op welke gronden het nieuwe stadion mag gebouwd worden', zo laat Club Brugge weten in een reactie. 'Club Brugge zal een erfpacht betalen aan een marktconforme prijs om op deze gronden haar stadion te bouwen. Club Brugge zal dus zelf de bouwheer zijn van haar stadion en zal haar stadion ook zelf financieren. Elke eventuele toekomstige samenwerking tussen Club Brugge en eender welke overheid zal steeds conform de Belgische en Europese concurrentieregels zijn. Blauw-zwart heeft hierover steeds in alle openheid en transparantie gecommuniceerd en zal dit ook zo blijven doen in de toekomst.'

Aanpassing Olympiasite na vertrek Club

Pas na het vertrek van Club naar het nieuwe stadion (ten vroegste in 2019) kan de stad de Olympiasite aanpassen, het zal hiervoor een gespecialiseerd bureau aanstellen. 'Gelet op de techniciteit van dit dossier zal de stad zich nu verder laten begeleiden door een externe partij. In die context wordt een bestek opgemaakt en een kostprijsberekening met het oog op een marktbevraging, zodat in de loop van het najaar een bureau kan aangesteld worden.'

Burgemeester Landuyt: 'Net als wij voor Daverlo op Assebroek en de Xaverianen­site in Sint-­Michiels gedaan hebben, willen wij in de Olympiasite 8 miljoen euro investeren. Naast de stedelijke sportdiensten die er nu al gevestigd zijn, kunnen er ook allerlei evenementen georganiseerd worden op die nieuwe multifunctionele site. Een bureau moet eerst nog eens berekenen wat het minst kost: herbouw van het huidige of een nieuw polyvalent stadion voor 12.000 toeschouwers.'

'Voor de verdere uitwerking van het project op de Olympiasite vertrekken we vanuit het projectvoorstel van Cercle Brugge', zo klinkt het verder in een persbericht van de stad. Brugge wil aan dit nieuwe stedelijke stadion (waarvoor Cercle opnieuw huur zou moeten betalen) geen financiële kater overhouden. Daarom rekent schepen Laloo op inkomsten via de verkoop of verhuur van assistentiewoningen op de vrijgekomen ruimte. Groen-zwart liet eerder weten dat de capaciteit van het Jan Breydelstadion tot 12.000 zitplaatsen teruggebracht zou kunnen worden en dat de hoektribunes plaats zouden kunnen maken voor 125 tot 150 residentiële ruimtes. Eens het verder uitgewerkte projectvoorstel op tafel ligt, is er vervolgens 'de optie om voor volgende legislatuur een concreet project voor de Olympiasite te realiseren.'