‘Vijftig jaar vooruitgang in gezondheidszorg kan in gevaar komen’
Foto: Photo News

Het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet heeft een speciale klimaatcommissie opgericht. Die luidt meteen de alarmklok. ‘De mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor de wereldwijde gezondheidszorg worden onderschat’, zegt Anthony Costello, directeur van het Global Health Institute van University College London. ‘De vooruitgang die de voorbije vijftig jaar geboekt is, kan in gevaar komen.’

De onderzoekers wijzen op verschillende gevaren. Ziektes als malaria en knokkelkoorts kunnen opnieuw wijder verspreid raken. Op dit moment sterven jaarlijks 660.000 mensen aan malaria en worden 390 miljoen mensen besmet met de koorts. En hun aantal is al stijgend. Hittegolven zullen frequenter voorkomen en dus meer doden maken. Bovendien dreigt de voedselvoorziening in gevaar te komen. Een stijging met 1 graad kan de opbrengsten van oogsten met 70 procent doen dalen. En dan is er nog de droogte. Tegen 2100 worden mogelijk 1,4 miljard mensen extra getroffen.

De onderzoekers laten ook een positief geluid horen. ‘Als de klimaatverandering goed wordt aangepakt, zijn extra winsten te halen in de gezondheidszorg. Minder fossiele brandstoffen opstoken, doet het aantal doden door fijn stof drastisch dalen. Maar het is hoog tijd dat de maatregelen worden genomen. De klimaatverandering is een medisch noodgeval.’

The Lancet raadt de oprichting aan van een orgaan dat de relatie tussen klimaat en gezondheid nauwgezet in de gaten houdt en tweejaarlijks een rapport uitbrengt.