Chemie zoekt 2.600 nieuwe medewerkers
Foto: Jobat.be
Hoewel de totale tewerkstelling in de chemie en de life sciences licht daalt, neemt het aandeel van de sector in de totale tewerkstelling binnen de verwerkende industrie jaar na jaar toe. Ook dit jaar zoekt de chemie 2.600 nieuwe collega's. Dat is vooral het gevolg van investeringen in groei en innovatie.

De chemie en de life sciences zorgden vorig jaar voor 87.800 rechtstreekse arbeidsplaatsen in ons land. Dat is iets minder (-0,5%) dan het jaar voordien, maar daar tegenover staat dat het aandeel van de sector in de totale verwerkende industrie al jaren in de lift zit: van 17,1% in 2008 naar 18,4% in 2014. Het belang van de sector voor de tewerkstelling neemt dus toe.

De chemie en de life sciences zorgen ook voor heel wat onrechtstreekse jobs. Volgens cijfers van de RSZ zorgt één job in de sector voor 1,64 banen in andere sectoren. Dat zijn 143.992 indirecte banen en 231.792 arbeidsplaatsen in totaal. De indirecte jobs bevinden zich vooral in bedrijfstakken zoals logistiek, onderhoud en IT-services.

Ook wat omzet betreft, zet de chemische industrie, kunststoffen en life sciences haar opmars voort. De sector liet in 2014 een stijging van het omzetcijfer optekenen van meer dan 2% tot 64,2 miljard euro. Daardoor bereikt het sectoraandeel in de totale verwerkende industrie met 23% een nieuwe recordhoogte. Sinds 2005 is de omzet van de sector jaarlijks gemiddeld met meer dan 3% gestegen. De farmaceutische industrie en de basischemie hebben in belangrijke mate bijgedragen aan die groei.

Investeringen op niveau

De sector blijft de onbetwiste leider op het vlak van innovatie, en is goed voor meer dan de helft van alle industrie¨le uitgaven in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in ons land. De uitgaven in O&O bedroegen ook in 2014 meer dan 3 miljard euro, wat een stijging betekent van 50% op tien jaar. Het toenemend aantal octrooiaanvragen tijdens de voorbije jaren bij het Europese Octrooibureau illustreert de innovatiekracht van de chemie en farma.

Er wordt ook stevig geïnvesteerd in de sector van de chemie en life sciences. In 2014 ging het om 1,78 miljard euro, goed voor 30 procent van alle industriële investeringen in België. Enkele voorbeelden: BASF Antwerpen investeerde in nieuwe technologie voor de productie van 'superabsorberende polymeren', ExxonMobil breidde haar raffinaderij uit, 3M startte een nieuwe productielijn van solventvrije lijmen op en GSK nam nieuwe gebouwen in gebruik voor de productie van vaccins tegen polio.

De chemie, kunststoffen en life sciences verstevigden met een exportcijfer van 112 miljard euro hun positie als Belgisch exportkampioen. Dat is bijna een derde van de totale export van goederen in 2014. Het aandeel van de grote opkomende landen daarin is de voorbije tien jaar meer dan verdubbeld, maar onze buurlanden blijven de belangrijkste handelspartners.

"Dankzij haar innovatiekracht en haar sterke exportprestaties wint de Belgische chemische en farmaceutische industrie meer en meer aan belang, zowel in Europa als in het Belgische industrie¨le weefsel", zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

>

>

>