'Europese appels zitten vol pesticidenresten'
Foto: BELGA

Europese appeltelers gebruiken te veel pesticiden. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace in een rapport. Het zijn volgens de milieuorganisatie vooral producenten die supermarkten bevoorraden die pesticiden gebruiken.

Greenpeace controleerde boomgaarden van de grootste appelproducenten in 12 Europese landen. Er werden 36 waterstalen genomen en 49 bodemstalen. Gemiddeld 75 procent van de stalen bleek resten te bevatten van minstens een van de 53 geïdentificeerde soorten pesticiden.

‘En minstens 70 procent van die geïdentificeerde pesticiden hebben een verhoogde algemene toxiciteit voor de menselijke gezondheid en de natuur’, zegt Greenpeace in het rapport.

Slechte score voor België

Onder andere in België werden de hoogste waarden aan pesticiden gemeten in de bodemstalen. Daarnaast scoren ook Frankrijk en Italië slecht. Wat de waterstalen betreft, zijn er het meest pesticiden aanwezig in Polen, Slowakije en Italië.

‘België heeft een vrij vochtig klimaat, waardoor we hier in de landbouw en fruitteelt veel vaker te maken krijgen met schimmels en dergelijke. Vandaar mogelijk de minder goed score voor België wat de bodemstalen betreft,’ reageert Sofie Vergucht van Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbescherming. ‘Het is wel belangrijk die score wat de nuanceren. Metingen voor pesticiden zijn heel nauwkeurig. Ook heel kleine concentraties kunnen al worden teruggevonden bij zo’n metingen.’

Niet gevaarlijk of ongezond

In bijna de helft van het voedsel dat geconsumeerd wordt in Europa, zitten resten van bestrijdingsmiddelen. Appels behoren tot de gewassen waar het meest pesticidenresten opzitten, aldus Greenpeace in het rapport. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid gaat het telkens wel om waarden van pesticiden die binnen de wettelijke grenzen vallen en waarschijnlijk geen effect hebben op de gezondheid.

‘Het is niet zo dat omdat er fracties van pesticidenresten te vinden zijn op appels, dat het gevaarlijk of ongezond is om ze te eten. Het is uiteraard gezond om zoveel mogelijk fruit en groente te eten’, zegt Vergucht. ‘Alle fruit dat in België verkocht wordt, of dat fruit nu ingevoerd is uit het buitenland of afkomstig is uit ons land zelf, is getest en volkomen veilig. En als er nog kleine fracties pesticiden op te vinden zijn, dan zijn die weg door het fruit te wassen.’

Niet-chemische alternatieven

Greenpeace hekelt het veelvuldig gebruik van pesticiden en roept de lidstaten van de Europese Unie intussen op om een einde te maken aan het gebruik van synthetische, chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en fruitteelt. De organisatie roept op om niet-chemische alternatieven te gebruiken die ecologische landbouwmethoden ondersteunen. Met het rapport probeert Greenpeace supermarkten er ook van te overtuigen producten aan te kopen van boeren die gewassen telen zonder het gebruik van pesticiden.

België is alvast een voorloper in het gebruik van niet-chemische alternatieven. ‘Sinds dit jaar zijn telers in ons land ook verplicht om geïntegreerde teelt toe te passen. Dat wil zeggen dat er ook niet-chemische alternatieven worden gebruikt. Zeker in de fruitteelt is dat het geval. Zo worden meer en meer nuttige insecten ingezet; lieveheersbeestjes die bladluizen opeten, bijvoorbeeld. Werken met zo’n alternatieve methoden gebeurt hier steeds meer en meer. Maar natuurlijk bestaat er nog niet voor elk blad, voor elke plant, voor elke schimmel,...de juiste bestrijdings- of beschermingsmethode. Het klopt dus dat er nog steeds pesticiden gebruikt worden. Maar die worden enkel gebruikt als er geen alternatief is. Die pesticiden zijn ook duur. Landbouwers gaan ze niet gebruiken als het niet echt nodig is. Het is dus ook logisch dat er fracties van die pesticiden terug te vinden zijn op bijvoorbeeld appels.’