ESSAY - Yves Petry over filosofie en literatuur

Het verlangen om te bestaan

Is filosofie een wetenschap? Voor schrijver en filosoof Yves Petry is het veeleer een literair genre, een wijze van spreken. ‘Eigenlijk kom je pas tot boeiende uitspraken wanneer je een zekere onnauwkeurigheid en dubbelzinnigheid in je denken toelaat.’

Vooraleer wij, dertig jaar geleden, eindelijk definitief afscheid konden nemen van de middelbare school, dienden mijn jaargenoten en ik nog een zogenaamd maturiteitsexamen af te leggen: een proef die ...