Gevaarlijke teken op komst
Foto: RR

Er moet meer onderzoek gedaan worden naar teken in België. Dat zegt professor Maxime Madder van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde. ‘Omdat er 2 tot 3 keer meer teken zijn dan 10 jaar geleden, is het risico veel groter dat er de komende jaren ook teken zullen voorkomen in België die het virus dragen dat hersenvliesontsteking kan veroorzaken.’

Momenteel is er nog geen enkel geval van hersenvliesontsteking vastgesteld door een tekenbeet in België. ‘Door de toename van het aantal teken is het zo goed als zeker dat het virus de komende jaren in België zal voorkomen. De grens ligt momenteel in West-Duitsland en schuift geleidelijk op’, zegt professor Madder.

‘We weten niet of er al teken met dat virus in België aanwezig zijn omdat er te weinig onderzoeksmogelijkheden zijn. In ons land moet veel meer onderzoek gedaan worden naar het aantal teken, de plaatsen waar ze voorkomen en de bacteriën of virussen die ze verspreiden.’

Diagnose Lyme is problematisch

De kans om in ons land besmet te worden met de ziekte van Lyme door een tekenbeet neemt elk jaar toe, zegt Madder. ‘De infectiegraad van de teek blijft hetzelfde, maar de populatie wordt steeds groter. De laatste tien jaar zijn er 2 tot 3 keer zoveel teken als 10 jaar geleden. Het risico om besmet te worden neemt dus toe.’

‘Als ik kijk in mijn directe omgeving, vermoed ik dat het aantal mensen met de ziekte van Lyme de laatste tien jaar 3 tot 4 keer is gestegen.’ Vooral de diagnose is volgens Madder een pijnpunt. ‘Er is geen vaccin voor Lyme op de markt. Of voor een tekenbeet. Maar de diagnose is echt problematisch. Veel mensen die wel besmet zijn komen in België negatief uit de test. In Duitsland komen dan weer veel mensen positief uit de test die negatief zijn.’

Risicogebieden

‘Het zou heel nuttig zijn mochten we elke 2 of 3 jaar een nationaal plan kunnen opstellen. Nu weten we niet precies hoeveel teken er zijn en waar ze zitten. Maar als je vandaag op een mooie, groene en vochtige plaats wandelt, weet je: hier zitten teken.’ In België is de risicograad in geen enkel gebied nul, maar in West- en Oost-Vlaanderen is de kans op een tekenbeet aanzienlijk kleiner.