Dossiers CLB’s bevatten gevoelige materie

Hebben kinderen recht op nieuwe start met schone lei?

Mogen ouders een attest achterhouden als een kind van school verandert? De politici vinden van niet. Ouders en scholieren hebben het daar moeilijk mee. ‘Laat dat in vertrouwen gebeuren.’

Ouders kunnen zich niet meer verzetten als verslagen over hun kind worden overgedragen van de ene school naar de andere, als het kind overstapt. Dat staat in een amendement dat toegevoegd is aan het onderwijsdecreet ...