Ook Waalse migranten moeten inburgeren volgens Homans
Liesbeth Homans (N-VA) Foto: LUMA
Nieuwkomers die zich eerst in Brussel of Wallonië vestigen en daarna verhuizen naar Vlaanderen, zijn tot vijf jaar na hun aankomst inburgeringsplichtig. Dat betekent dat ze net zoals alle andere nieuwkomers lessen Nederlands én maatschappelijke oriëntatie moeten volgen.

Wie zich vandaag in Vlaanderen vestigt als niet-EU-burger, is verplicht om een inburgeringstraject te volgen als hij de afgelopen twaalf maanden voor het eerst ingeschreven werd in het Rijksregister. Alleen in Vlaanderen is zo’n traject verplicht, in Franstalig België vooralsnog niet.

Gevolg: wie zich eerst in Brussel of Wallonië inschrijft en een jaar later naar Vlaanderen verkast, ontsnapt aan de cursus. En dat kan niet langer, vindt de bevoegde minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). Voor mensen die verhuizen vanuit het Brussels Gewest of Wallonië zal de termijn waarbinnen ze inburgeringsplichtig zijn, worden opgetrokken van één naar vijf jaar.

In Vlaanderen ziet men er geen graten in. Homans staat volledig achter de inhoud van het voorstel. Ze wil de nieuwe regeling in werking laten treden vanaf 1 januari 2016. ‘Dit is voor ons een positief verhaal. We willen dat zoveel mogelijk mensen die er aanspraak op kunnen maken, ook echt inburgering volgen’, zegt haar woordvoerder Jan Van der Vloet.

'Het is niet omdat mensen hier vijf jaar wonen dat ze automatisch ingeburgerd zijn'

Opvallend is dat de Waalse en Brusselse nieuwkomers niet alleen Nederlands zullen moeten volgen, maar ook lessen maatschappelijke oriëntatie. In die lessen leren nieuwkomers bijvoorbeeld hoe ze het openbaar vervoer kunnen gebruiken en waar ze medische hulp vinden. ‘Het is niet omdat mensen hier vijf jaar wonen dat ze automatisch ingeburgerd zijn’, zegt Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA), een van de indieners van het voorstel. ‘Uit ervaring weet ik trouwens dat leerkrachten maatschappelijke oriëntatie goed kijken naar wie ze voor zich hebben. Die cursussen worden op maat aangeboden.’