Lieven Scheire bundelt Latijndiscussie
Digitale geletterdheid is onontbeerlijk in een modern leerplan, maar dat mag niet ten koste gaan van een vak als Latijn, schreef Kristoffel Demoen, voorzitter vakgroep Letterkunde aan de Gentse universiteit, vorige week in De Standaard. 'Latijn in het secundair slaat eigenlijk nergens op', reageerde Lieven Scheire daags nadien op Twitter. En de discussie barstte los.

'Latijn hoort thuis in het leerplan, net als andere taalvakken, geschiedenis, filosofie en levensbeschouwing of esthetica', vindt Demoen. 'Want die menswetenschappen vormen ons als mens en mogen dus niet ondergesneeuwd geraken in het debat over de eindtermen.'

Tv-wetenschapper Lieven Scheire verklaarde zich daags nadien akkoord met de nood aan ruimte voor menschwetenschappen, maar 'Latijn in het secundair slaat eigenlijk nergens op'.

Dat mocht hij even gaan uitleggen in het Radio 1-programma Hautekiet, waar bleek dat hij niet echt pleitte voor een afschaffing, eerder een keuzemogelijkheid. 'Je kan toch ook een andere sterke studierichting voorzien zonder dat Latijn?'

De discussie woedde een hele week, en Scheire bundelde alle stemmen op een nieuwe blog.