Restanten Antwerpse binnenstad uit 11de eeuw gevonden
Foto: WAS

De archeologische dienst van de stad Antwerpen heeft op de bouwwerf van een nieuwbouwproject in de binnenstad sporen van bewoning gevonden die dateren uit de 11de eeuw. Dat is hoogst uitzonderlijk.

In de elfde eeuw was Antwerpen niet meer dan een kleine handelsnederzetting, wat archeologische opgravingen uit die periode zeldzaam maakt. sindsdien werd in de stad grondig gebouwd en verbouwd. De vondst is bovendien des te belangrijker omdat er nog maar weinig geweten is over de vroege geschiedenis van de stad.

Drie huizen

De stadsarcheologen zijn al sinds vorig najaar aan het werk in de Gorterstraat en werkten zich de voorbije maanden omzichtig langs restanten uit de zestiende eeuw tot de onlangs aangetroffen sporen van proto-stedelijke bewoning. De vondst omvat restanten van een drietal huizen, inclusief houten palissades, een waterput en een vlechtwerkwand. Maar er werden ook gebruiksvoorwerpen gevonden zoals aardewerk en tot speelschijven verwerkte dierenbotten.

'Dankzij de natte ondergrond zijn deze restanten ondanks de aard van het materiaal bewaard gebleven', zegt archeologe Anne Schryvers. 'Nu ze blootgelegd zijn, moeten we ze echter zo snel mogelijk verwijderen en behandelen.' Het team archeologen heeft nu nog tot begin april om het project ter plaatse af te ronden voor de bouwheer er weer aan de slag gaat.

Ruienstad

De woningen in kwestie lagen in de zogenaamde Ruienstad, een vroege bewoningskern van Antwerpen binnen een grachtensingel die als afbakening en bescherming diende en rond een centrale burcht gevestigd was. De bewoners deden er aan artisanale activiteiten en handel via de Schelde. De vondsten kunnen dan ook meer duidelijkheid brengen over de vroege Antwerpse stadsontwikkeling.